Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından 2004 yılından beri, EMDR tekniğini etkili bir yöntem olarak önerilmektedir. Özellikle travma tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır.

Çift yönlü göz hareketleri ile uyarım, dokunsal vuruşlar , işitsel tonlar EMDR bileşenlerinden yalnızca bir tanesidir. EMDR diğer tüm temel psikoterapi yaklaşımları ile uyumlu olan 8 aşamaya sahip, farklı ve entegratif bir tedavi yaklaşımıdır.

EMDR, sağlığa ve klinik problemlere sebep olan rahatsızlık verici deneyimleri ele almakta kullanılır. Öğrenme & Bilgi İşleme Modeli'ne dayanan (psikodinamik, bilişsel davranışçı, deneyimsel vs.'den farklı olarak) bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR yaklaşımının temel hipotezleri şunlardır:

-Anı ağları, klinik semptomların ve ruh sağlığının temelidir.

-Yetersiz bilgi/beceri ve organik sorunların neden olduğu durumlar dışında patolojinin temelini işlenmemiş anılar oluşturmaktadır.

EMDR, Adaptif Bilgi İşleme Modeli'dir. Bu modelin temellerinden bahsedecek olursak; Bilgi İşleme Sistemi ile rahatsızlık veren deneyimler adaptif bir çözüme ulaşır ve böylece işlevsel anılar ve anı ağları oluşur. Bu sistemin sekteye uğraması, rahatsızlık verici anıların olay anındaki gibi tecrübe edilip, algılandığı haliyle işlevsiz şekilde depolanmalarına sebep olur. Şimdiki durumları algılayışımızda, fiziksel olarak depolanmış geçmiş anılara, yorumlanmak üzere bağlanırlar.

Burada "işleme", beyinde depolanmış geçmiş anılara ait bilgi ağlarının arasında adaptif bağlantıların kurulması gibi görülmektedir. EMDR da ilgili bağlantıların yapılmasını sağlayan bütünleştirici işlemeyi kolaylaştırır.

Kullanışlı olan şey (anı, imaj, resim, düşünce, ses, fiziksel, duygusal duyumlar, inançlar), depolanır ve gelecek tecrübeler için hazır bulundurulur, artık adaptif olmayan (işlevsiz) olan şey ortadan kaldırılır ve kişinin duyarsızlaşması sağlanır.

Anı ağları (algılar, duygular, tutumlar, davranışlar, görseller), patolojinin (sorunun) ve ruh sağlığının altında yatan temel olarak görülür. EMDR disfonksiyona ve sağlığa etki eden tüm deneyimsel anıları ele alır.

EMDR tekniği ile çalışılan kişilerde, "olumlu etki" olarak şu durumları görürüz:

-Duygusal ve fiziksel rahatsızlığa duyarsızlaşma

-Fiziksel ve duygusal tepkilerde iç görünün (farkındalığın) ortaya çıkışı

-Entegrasyon: Mevcut yaşam koşullarında yeni şeyler öğrenmenin ve hayata geçirilmenin mümkün hale gelmesi

-Kişisel gelişim ve gücün(direnç) artması

EMDR tedavisinde, yaş sınırlaması yoktur. Çocuk, Genç, Yetişkin yaş gruplarına yetkin psikoterapistler tarafından uygulanabilir.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!