İnfertilite, 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumudur. İnfertilite vakalarının %50’sinde erkek faktör neden olarak saptanmaktadır. İdiopatik infertilitenin etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olsa da özellikle oksidatif stres ile DNA fragmantasyonu sorumlu tutulmaktadır. Günümüzde bu oksidatif stresi ve DNA bozulmasını azaltmak için kullanılan birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Arginin: Nitrik Oksit (NO) öncüsü olan bu molekül sperm canlılığı ve hareketi için temel maddelerden birisidir.

Vitamin C: Seminal plazmada C vitamini düzeyi düşük olgularda DNA bozukluğu, C vitamini düzeyi normal veya yüksek olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Selenyumun günlik kullanımı ile sperm hareketliliğinin anlamlı oranda arttığı raporlanmıştır.

Pycnogenol: Sahil çamı kabuğundan elde edilen bu maddenin sperm morfolojisini artırdığına dair çalışmalar mevcuttur.

Çinko: Astenospermik erkeklerde, DNA bozukluğunu azalttığı gösterilmiştir.

Koenzim Q10 (Co-Q10): İndirgenmiş formu olan Ubiquinol güçlü bir antioksidandır. Ubiquinol tedavisinin sperm konsantrasyon, hareket ve morfolojide artış sağladığını raporlamışlardır.

Likopen: Meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir karotenoid olan likopen, güçlü bir antioksidandır. Günlük kullanımı ile sperm konsantrasyonunda ve motilitede artış saptadığını raporlamışlardır.

Keten tohumu (Linseed oil), Astaxanthin, Maca ekstresi (Lepidium meyenii), Dut yapraklı krizanten çiçeği (Morindae officinalis) ekstresi, Ginseng, Demir dikeni ekstresi (Tribulus terrestris herba extractum siccum) hem semen parametrelerine hemde cinsel performansa etkili görülmektedir.


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!