Toplumun geleceği olan gençlerin, belirlenen gelişmeleri yaşarken, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerden ilgi, beceri ve eğilimlerine göre çok yönlü yetişmeleri sağlanmalıdır.Çocukların ve gençlerin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olan anne, baba, öğretmenler ve yöneticiler; ergenleri spor yapmaya, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaya, sanatın belirli alanlarıyla ilgilenmeye yönlendirmelidir.

Ergenin çok boyutlu birey olarak yetişmesi için, kendi ilgi, eğilim ve isteklerini ortaya çıkarması, aktif ve katılımcı şekilde serbest zaman etkinlikleriyle uğraşması öncelik kazanır. Etkinlikler ergenin yaşam kalitesini yükselten, çok yönlü, zengin bir kimliğin gelişmesine olanak sağlayan bir özelliğe sahiptir. Ergenlik döneminde spor yapma alışkanlığının kazanılması, sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi önemlidir. Spor ve izcilik etkinlikleri; ergenin bilişsel, duygusal ve psikomotor alanlardaki gelişimini olumlu yönde etkiler. Spor yapmak, sağlıklı bir şekilde kendini kanıtlamak için atılmış önemli bir adımdır.

Ergenin beden imgesinin gelişmesinde temel spor dallarının olumlu etkisi vardır. Spor, bedeni tanıma ve işlevlerinin geliştirme olanağı sağlar. Takım sporları; kişiler arası etkileşimin, yarışmanın ve rekabetin çok boyutlu geliştiği ortamlar sağlar. Müzik, sinema, tiyatro etkinlikleri; gençleri kültür, sanat ortamına yöneltir. Toplumsal ve evrensel kültürün özümlenmesinde etkili olan bu ortamlar, gençlere etkin katılım ve paylaşma olanaklarını sağlar. Ergenlik döneminde gençler, yüz yüze ilişkiler içinde örgütlü sosyal, kültürel ve sanatsal etkileşim ortamında bireysel ve sosyal gelişimlerini tamamlarlar. Arkadaş edinme, sosyal çevre kazanma gereksinimi bu ortamlarda karşılanır.

Serbest zaman etkinlikleri ergenlere, kendini, başkalarını, toplumun değerlerini tanıma be benimseme olanağı sağlar. Toplumsal aşama, rol ve sorumluluk alma ile, gençlerin yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak toplumla bütünleşmeleri kolaylaşır.

Ergenlik döneminde serbest zaman etkinliklerine katılım, demokratik kişiliğin geliştirilmesine olanak sağlar. Demokrasi kültürü ve demokratik yaşam biçimi, etkinlik ortamlarında edinilir.
Zihinsel, bedensel, duygusal ve cinsel yönlerden sağlıklı kuşakların yetiştirilmesi, kendisinden, toplumundan ve çağından sorumlu gençlerin yetişmesiyle olanaklıdır. Toplumun ve kendisinin geleceğine bilimin ışığında


Bursa Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!