Erişkinlerde yapılan tedaviler, çocuklara göre çeşitlilik gösterebilir. Hiç bir birey için ortodontik tedavide yaş sınırlaması yoktur. Sadece, yaşa göre yapılacak işlemler farklılık göstermektedir. Yetişkin bireylerde uygulanan ortodontik tedavilerde tedavi süresi yaşla beraber artabilmektedir. Tabi ki tedavi süresi, bireylerin diş hareket hızıyla da bağlantılıdır. Fakat bunu tedaviye başlamadan kestirmek zordur. Bireydeki çapraşıklığın miktarına göre de tedavi süreci ve yapılacak işlemler farklılık gösterebilir. Bu yüzden tedavi olan kişinin kendisini diğer tedavi olan arkadaşlarıyla ya da yakınlarıyla karşılaştırması anlamsızdır.

Her yaşta yapılabilen ortodontik tedaviler sayesinde, çapraşıklıklar düzelmekte, kapanış sorunları giderilmekte, istenilen gülüş elde edilebilmekte, gömük dişler sürdürülebilmekte, uygun durumlarda eksik diş boşlukları dişler kaydırılarak kapatılabilmektedir.

Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde dişlere kaplama yaptırmak, ortodontik tedaviye alternatif değildir.

Ortodontinin bilinmeyen bir yönü de şudur ki; dişler düzeltilirken diş eti ve dişi saran kemik de düzelmekte ve dişin yeni pozisyonuna uyum sağlamaktadır. Bu yüzden ortodontik tedavi görmeden dişlerine protez yaptıran bireylerde, kemik ve diş eti de çapraşık dişler gibi düzensiz bir yapıda olduğundan, en kaliteli protez (kaplama) bile istenilen estetik sonucu vermemektedir. Sonuçta protez yapılmasına ve dişler görüntüde düzelmiş olmasına rağmen dişeti ve çene kemiği halen eski konumunda olduğundan, gülüş estetiği sağlanamamaktadır.

Son yıllarda tüm hekimlerin desteklediği multidisipliner yaklaşımlarla, hastalara implant, köprü protezi veya lamina uygulamaları öncesinde ortodontik tedavilerle dişler düzenlenerek, yapılacak protezlerin çok daha estetik ve sağlıklı olması sağlanmaktadır. Ortodontik tedavi yaklaşımlarıyla diş eti düzenlemeleri daha sağlıklı olabilmekte ve çapraşıklıktan kaynaklanan yıkımlar ve diş eti hastalıklarının büyük ölçüde önüne geçilebilmektedir.

Diş çapraşıklıklarına çene (iskeletsel problemler) problemlerinin de eşlik ettiği durumlar olabilir.

üst çene ileride

üst çene geride

alt çene ileride

alt çene geride

üst çene geride, alt çene ileride

hem alt hem üst çene geride

üst çene dar

alt çene bir tarafa doğru kaymış

üst çene aşağı sarkmış

üst çene tek taraflı olarak aşağı sarkmış olabilir.

Yukarıda sayılan durumlar veya benzerlerinin varlığında sadece tel takılması ve dişlerin düzenlenmesi yeterli estetik ve fonksiyonel sonucu vermeyecektir. İşte bu durumda ortodontik tedaviye ek olarak çenelerin cerrahi (ortognatik cerrahi) olarak da düzenlenmesi gereklidir. Çenelerdeki bozukluklar çok erken yaşlarda da tespit edilebilir. Fakat cerrahi olarak düzeltimin yapılabilmesi için hastanın büyümesinin bitmesi beklenmelidir. Bu bekleme döneminde cerrahi öncesi hazırlıklar yapılıp dişlerin düzeltilmesi mümkündür.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!