Eritrosit enerjisini iki yoldan sağlamaktadır.

1. Embden Mayerhof yolu - %80 enerji anaerob yol, başlıca enzimi Piruvat kinaz dır.

2. Hexose Monofosfat yolu - %20 enerji aerob yol, başlıca enzimi G6PD dir.

G6PD; X’e bağlı resesif geçer. Homozigot erkek ve homozigot kadınlarda tam görülür. Dünya populasyonunun %3 ü etkilenir. Siyah ve Akdenizlilerde sıktır.

Akdeniz mutasyonu Med 1 (tek mutasyon) ve Med 2 (563T ve 1311 T ) olmak üzere iki farklı haplotipten oluşmaktadır. Genel populasyonda hakim olan Med 2 haplotipidir

Favizmde farklı varyantlar farklı klinik tablolara neden oluyor. Favizm ve Primaquine bağlı hemolizin klinik tablosu aynı olmasına karşın tüm G6PD eksik olan kişiler favaya hassas değildir

PİRUVAT KİNAZ: Otozomal dominant geçer. Homozigotlarda önemli hemoliz yapar.

Kuzey Avrupa’da özellikle çoktur

Klinik olarak ; anemi , sarılık ve dalak büyüklüğü ile karşımıza çıkar, ciddiyeti hemolize bağlıdır.

Klinik tipleri:

Yeni doğan sarılığı

Akut hemolitik anemi

Bakla

İlaçlar

Enfeksiyonlar

Kronik non sferositik hemolitik anemi.

Tanı:

1. Heinz body preparasyonohemoliz testi

2. Enzim eksikliklerinin tanınması

3. Spesifik enzim ölçümleri

4. Moleküler analiz ile önemli enzimlerin kesin tanısını koymak mümkündür.

(Glukoz-6-fosfat DehidrojenazEksikliği (G6PDH Geni-Dizi Analizi)

Pürivat Kinaz Eksikliği (PKLR Geni-Dizi Analizi)

Tedavi :

Bakladan ve bazı ilaçlardan sakınmak (İlaç listesi hastalara verilmekte)

2.Sıvı tedavisi ;2000-2500 cc/m2/ gün sıvı

3.Transfüzyon tedavisi:


Antalya Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!