İnfertil erkeğin değerlendirilmesi bu konuda uzman bir ürolog tarafından yapılır. Değerlendirme esnasında infertilite süresi, daha önce alınan tedaviler, geçirilmiş hastalıklar, cerrahi uygulamalar, iş yeri ortamı (sıcak çalışma ortamı, çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma gibi ) sorgulanır.

Erkeğin genel sistemik muayenesinden sonra yapılacak 2. işlem sperm analizidir.

Semen Analizi
İnfertilite yakınmasıyla başvuran çiftlerde genel olarak yapılması en basit ancak bir o kadar da değerli olan inceleme yöntemi semen analizidir. Bu nedenle Üremeye Yardımcı Tedaviler ile ilgili merkezlere başvuran çiftlerin jinekologların yanısıra, androlojik ve ürolojik bir değerlendirmeden de geçmeleri gerekmektedir.

Sperm analizi için semen örneği üç ya da dört günlük cinsel perhiz sonrası mastürbasyon ile alınır. Sperm örneği laboratuvara ulaştıktan sonra 37 derce de likefiye olana kadar bekletilir (örneğin incelebilmesi için sıvılaşması) ve likefaksiyon sonrası sperm sayısı, hareketliliği, ve morfolojik (şekilsel )özellikleri değerlendirilir.

Erkeğin değerlendirilmesindeki 3. aşamada hormon tahlilleridir. Bunlar FSH, LH, serbest ve total testesteronlardır.Erkek kısırlığının nedenlerini;

Erkek kısırlığına yol açan çok sayıda sebep bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki sadece %15 kadarında neden bulunabilmektedir.

  • Sperm üretim bozuklukları
  • Sperm taşıyıcı kanallardaki bozukluklar

olarak iki ana gruba ayırabiliriz.


"Erkekte başlıca kısırlık nedenleri sperm sayı ve hareket düşüklüğü ile şekil bozukluklarıdır. Menide hiç sperm olmamasına da azospermi adı verilir.


Bursa Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!