Penisin vajinayla birleşmesini takiben bir dakikadan daha kısa sürede ejekulasyonun gerçekleşmesi ve bunun her birleşmede tekrar etmesine erken boşalma denmektedir. Bu süre her ne kadar standartize etmek için kullanılsa da hastaların çoğu bu süreyi dahi yakalayamaz.

Erken boşalmanın şimdiye kadar kesin bir etyolojik sebebi ortaya konulmamış olmakla birlikte özel bazı hasta gruplarında ilişkili olduğu gösterilmiştir(spinal deformiteli hastalar gibi). Sünnet sırasında bırakılan mukoza uzunluğuyla ilgili çalışmalarda her ne kadar kanıt düzeyi yüksek olmasa da anlamlı sonuçlar çıkmıştır.

Tedavisine gelirsek şapkadan kuş çıkarabildiğimiz söylenemez. Şu anki tedavilerin tümü semptomatik tedavilerdir. Lokal krem ve enjeksiyonlar, oral ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır.

Oral kullanılan ilaçlar arasında priligy(dapoksetin), paxil(paroksetin), lustral(sertralin), depreks(fluoksetin) kullanılmakta ve koitusu artırma süresi de aynı sırada olmaktadır. Bu ilaçlarla yapılan insan çalışmalarında spermler üzerine olumsuz etki gösterdikleri gösterilmiştir. Özellikle sperm hareketliliği, morfolojisi üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Her ne kadar henüz dapoksetin için tam bir kanıt olmasa da aynı mekanizma ile etki ettiği için sonucun farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. Bilinmelidir ki bu etkilerin hepsi geçicidir. İlaçlar bırakıldıktan sonraki spermatogenezde yeni spermler ilaçlardan etkilenmemiş olacağı için normal hareket ve morfolojiye sahip olurlar.

Erken boşalma sorunu yaşayan hastaların bu ilaçları kullanmadan önce bu sebeple bir kez daha düşünmlerinde fayda vardır. Çocuk planlanıyorsa oral ilaçlardan ziyade lokal kremler kullanılabilir. Oral ilaçlar kullanan hastalar ise çocuk planlıyor ve eşleri gebe kalmıyorsa bu ilaçları kesmelidirler.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!