Eş faktörü:

Her cinsel sorunda olduğu gibi erken boşalmada da eşle olan genel ilişki cinsel ilişkiyi etkiler. Aradaki güç savaşı, kültürel farklı geçmişler, geçmişle ilgili gücenmeler, sadakatsizlik, kötü iletişim gibi bir çok faktör yatağa yansır. Tüm bu olumsuz duyguları yaşayan bir kadın sizin erken boşalmanızı kullanmakta sakınca görmeyebilir. Ya da bunun tam tersi yaşanabilir (örnek: Evde her konuda ipleri tutan bir kadın karşısında, kendini güçsüz hisseden ve öfkesini gizlemek zorunda hisseden bir erkek, erken boşalarak eşinin tatminsizliği yoluyla en azından bir konuda kontrolü ele geçirmiş olabilir).

Tedavi sırasında sıkça rastladığımız dirençler bu alandan kaynaklanıyor görünmektedir. Düşünün; erken boşalmanız nedeniyle reddedildiğini ve sizin onu önemsemediğinizi düşünen ya da cinsellik dışı konularda sorun yaşadığınız bir eş tedaviniz boyunca sizi destekler mi? Bu nedenle ideal olanı cinsel her sorunun eşle birlikte değerlendirilmesidir. Yapılan çalışmalarda eşlerinin erken boşalmaları konusunda eleştiri yapmayan ve rahat davranan kadınların eşleri bu sorunun üstesinden çok daha rahat gelmektedir. Bu nedenle çiftler arasındaki iletişim ve birlikte alınacak cinsel eğitim, oldukça önem kazanmaktadır.

Aranızdaki iyi iletişim (cinsellik konusundaki iletişimi de kastediyorum) erken boşalma sorunun çözülmesine küçük katkılarda bulunsada, en azından erken boşalıyor olmanızın ilişkinize vereceği zararları en aza indirmesi bakımından çok önemlidir


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!