Mini Gastrik Bypass’ın 15. Yılı

15 yıl boyunca 6385 vakanın takibiyle yapılan çalışmaya göre, mini gastrik bypass etkili, göreceli olarak daha düşük riskli ve daha az başarısızlık oranı olan bir ameliyat.

Sonuçlar Yeni Delhi’deki IFSO toplantısında Dr Robert Rutledge tarafından sunuldu. Rutledge, dünyanın pek çok ülkesinde giderek artan sayıda uygulanan mini gastrik bypassın ideal bariatrik ameliyat özelliklerinin bir çoğunu içeren etkili bir ameliyat olduğunu savundu.

1997’den 2011’e kadar mini gastrik bypass ameliyatı uygulanan 6385 hastanın ortalama BMI değeri 47 ve hastaların % 83’ü kadındı. Ortalama ameliyat süresi 41 dakikaydı. Ortalama hastanede yatış süresi ise 1 gündü. Hastaların % 4.9’unda erken komplikasyonlar ortaya çıktı. 44 hastada (% 0.7) anastomoz kaçağı oldu. 3 hastada (% 0.05) ilaç tedavisine yanıt vermeyen sindirim problemleri ve safra reflüsü oldu, bunlar Braun anastomoz ile başarılı şekilde tedavi edildi. Gastrit, dispepsi ve marjinal ülser gibi en ciddi uzun süreli komplikasyonlar rutin olarak ilaçla tedavi edildi. Ameliyattan sonraki 30 gün içinde 3 ölüm (% 0.05) gerçekleşti. En son ölüm 2004’de oldu.

Kilo Kaybı:

Hastaların % 1’inde aşırı kilo kaybı oldu, bypassın geri dönüştürülmesi ile tedavi edildi. Ortalama EWL (fazla kilonun kaybı) % 78 ve 10 yıl içinde geri kilo alımı sadece % 4.9 idi. 18. Ayda hastaların % 95’i, 60. Ayda ise % 92’si % 50’nin üzerinde fazla kilonun kaybı hedefine ulaşmıştı.

Hastaların % 6’sında yetersiz kilo kaybı ve anlamlı kilo geri alımı gerçekleşti. Bunlar bypassın 2 m daha uzatılması şeklinde revize edildi. Rutledge, bu sonuçların literatürdeki diğer uzun süreli ve geniş MGB serileri ile karşılaştırılabilir oranlar olduğunu bildirdi.

Karşılaştırılabilir Prosedürler:

Rutledge ayrıca IFSO üyesi, değişik 30 ülkeden 118 cerrahla yürütülen anket sonucu, toplam 39000 vakanın deneyimlerinin paylaşıldığını ifade etti. Cerrahlara gastrik band, sleeve gastrektomi, Roux-en-Y bypass ve MGB deneyimleri soruldu. Kilo geri alımı sorulduğunda en fazla oranın mide bandında olduğu söylenirken, sleeve gastrektomide % 42, Roux-en-Y’de % 39, mini gastrik bypassta ise sadece % 9’u kilo geri alımı bildirdi. Ciddi kilo kaybı sorgulandığında ise mide bandında % 10, sleevede % 78, Roux-en-Y’de % 84, MGB’de % 90 oranları bildirildi.

% 90’dan fazlası band ameliyatının ameliyat sonrası asid reflüyü arttırdığını söylerken, bu oran sleeve gastrektomide % 60 idi. Roux-en-Y bypassta % 5 reflü bildirilirken bu oran MGB’de % 10 idi. Bu veri, asid reflü yemek borusu kanserine yol açabileceğinden oldukça önemlidir.

Son olarak cerrahlara revizyon cerrahisinin kolaylığı veya zorluğu sorulduğunda, % 30’u band revizyonunun kolay olduğunu bildirdi. Bu oran sleeve için % 52, bypass için % 22, MGB için % 90 oldu.

15 yıllık bu deneyimin sonuçları, mini gastrik bypassın diğer yöntemlerle kıyaslanabilir, bazı durumlarda tercih edilebilir bir metod olduğunu göstermektedir. Başlangıçtaki şüpheciliğe rağmen mini gastrik bypass güvenli, etkili, kolayca revize edilebilecek ve geri döndürülebilecek bir operasyondur.

Alttaki videoda laparoskopik mini gastrik bypass ameliyatının mantığını ve diğer yöntemlerle kıyaslanmasını izleyebilirsiniz.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!