Evlilikte güncel sorunlar - iletişim bozuklukları - eşler arasındaki geçimsizlik
Evlilikte güncel sorunlar - iletişim bozuklukları - eşler arasındaki geçimsizlik

Güncel alandaki sorunlar genel yaşam alanındaki yani güncel iletişimlerdeki sorunlardır.Eşler arasında daima düşünsel,duygusal ve davranışsal yönden uyum olmalıdır.İnsanlar mutlu olmak için evlenirler.Eşlerin her alanda birbirlerinden beklentileri vardır.Bu beklentilerine cevap alırlarsa mutlu olurlar.Sağlam ve mutlu bir evlilik,iki ayrı kişiliğin birbirini bütünlemesiyle gerçekleşebilir.Buna eşlerin bütüncül uyumu diyebiliriz.

a-Evlilikte önce "Biz Benliği"nin kurulması gerekmektedir.
Yani her alanda bütünleşmek ve biz olmak gerekmektedir.Eğer biz benliği kurulmamışsa sorunlar yaşanır.
b-Eşler birbirlerine gerekli ilgi,sevgi,şefkati ve saygıyı göstermeliler.
Bu alanda çok sorunlar yaşanmaktadır."Eşim beni eskisi kadar sevip saymıyor,bana ilgi göstermiyor,hep kendi istediği olsun istiyor,beni adam yerine koymuyor" gibi yakınmalar gelmektedir.
c- Karşılıklı sağlıklı iletişimin kurulması gerekmektedir.
-Eşlerin bencil,benmerkezci düşünce ve davranışları evliliği çıkmaza götürür.Evlilikte düşünsel , duygusal ve davranışsal iletişimin kurulması çok önemlidir.Yani eşlerin birbirleri ile empati kurmaları ve onları anlamaya çalışmaları çok önemlidir.
d-Eşlerin sorunlarını paylaşmaları gerekmektedir.
Evliliğin temeli, karşılıklı insan insana iletişim ve etkileşime dayalı ilişkidir.Eşler arasında sağlıklı bir iletişim kurulamamışsa sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.Boşanmaların %80 'i sağlıklı iletişim kuramamaktan yani geçimsizlikten ileri gelmektedir.
e-Eşlerin aileleri karışıyorsa.
İletişim bozulur.Senin ailen benim ailem tartışmaları ile evlilik mutsuz ve sorunlu olur.
f-Evdeki roller karışıyorsa.
Evde kimin ne yapacağı konusundaki roller iyice belirlenmezse sağlıklı bir iletişim ve etkileşim kurulamaz.
g-Kişilik ve yetiştirilme biçimi uyuşmazlığı:
Evlilikte farklı kişilik yapılarında olan ve farklı ailelerden gelen kadın erkek arasında uyum sorunları doğal olarak ortaya çıkacaktır.İki tarafında anlayışlı ve özverili davranışları ile bir orta yol bulmak mümkün olacaktır.
h-Eşler arasındaki otorite savaşı:
Geleneksel ailelerde erkek tüm ekonomik gücü elinde tuttuğu için yönetici durumundadır.Bu durumda aşırı baskı, ilişkilerde çatışma ortaya çıkarabilir.Hatta kadın şiddet bile görebilir.O zaman kadında depresyon gibi çeşitli ruhsal sorunlar ortaya çıkar.
i-İhanet (Aldatma) :
Evlilik dışı ilişkiler(illegal) biz benliğini onarılmaz biçimde yaralayarak eşleri boşanmaya kadar götürebilir.
j-Evlilikte çocuklardan kaynaklanan sorunlar:
Çocukların yetiştirilmeleri,eğitim ve öğretimleri ile ilgili fikir ayrılıklarından doğan sorun ve çatışmalar.
k-Geleceğe yönelik ortak amaçların olmayışı:
Ailenin geleceğe yönelik amaçlarının beklentilerinin belirlenmesinde eşler arasında görüş birliği gereklidir.

Bu saydığımız ve daha da sayamadığımız nedenlerden dolayı ailede eşler arasındaki uyum iletişim ve mutluluk bozulmuşsa, bu konuda boşanmayı düşünmeden önce bir aile terapistine başvurarak bu konuda psikoterapi almaları önemlidir.Günümüzde sorunsuz aile yoktur,psikoterapi ile kurtarılmış nice yuvalar vardır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!