Laia Uroz, Ph.D.a, Osvaldo Rajmil, Ph.D.b, Cristina Templado, Ph.D.a
Fertil.Steril.02 August 2010.

Amaç
Fertil erkeklerde mayotik kromozom anormalliklerinin bazal sıklığını tespit etmek.

Dizayn
Betimsel dizayn.

Ortam
Üniversite araştırma laboratuvarı ve klinik androloji servisi.


Hastalar
Vazektomi olan 17 fertil erkek


Müdahaleler
Testis biyopsi analizleri.


Ana Ölçüm Sonuçları
Metafaz I 'deki spermatositte mayotik kromozom anormallikleri


Veriler
Toplamda 1407 spermatosit I analiz edildi. Başlıca mayotik anormallik her bir bivalentte kiazma yokluğu veya azlığıydı ( %23.4) sonra yapısal (%3.3) ve sayısal (% 0.7) anormallikler izledi. Seks ve G- grubu kromozomlar metafaz I'de univalent olarak en yaygın bulunanlardı. Fertil erkekler arasında mayotik anormallikler için istatistiksel olarak anlamlı heterojenite bulundu, nedeni de ayrılmış seks kromozmlarının bireyarası varyasyon düzeyinden kaynaklanmaktadır ( %3.2 ile %47.3 aralığı). Fertil erkeklerde spermatosit I'de mayotik anormallik yüzdesinin oratalama toplamı %27.4, bu oran 20-30 yıl önceki fertil ve infertil erkeklerden bile 1.7 kat daha fazladır.


Sonuçlar
Fertil erkekler mayotik hatalar için heterojen bir gruptur, bireyler % 50 kadar mayotik anormallik göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak infertilite konsültasyonu yapılan hastalarda genetik tavsiye ve teşhis için kullanılan mayotik çalışmalar hakkında gerekli uyarıların yapılması önerilir.


İstanbul Histoloji Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!