YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI VE OZON TEDAVİSİ

Yumuşak doku romatizması, diğer bir ifade ile nonartiküler romatizma olarak da adlandırılan ,eklem ve kemik dışında kalan eklem çevresi yapıları yani kaslar, fasiyalar,bursa,tendon,tendon kılıfları,kas yapışma yerlerini ilgilendiren hastalık grubudur.

Bu grup altında:

FİBROMYALJİ,

MYOFASİYAL AĞRI SENDROMU,

KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU

BÖLGESEL KAS-İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI (Bursit,Tendinit,Tuzak nöropatileri,Adheziv kapsülit ler) sayılabilir.

FİROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji kasları ve kasların eklemle birleştiği yumuşak dokuları tutan bir tür romatizmadır.Eski çağlardan beri bilinen bir hastalıktır. Daha çok orta yaş kadınlarda görülür.Yaklaşık 1 erkeğe karşılık 7-8 kadında görülmekte, tüm romatizmal teşhislerin %25’ini fibromyalji oluşturmaktadır.

FİBROMİYALJİ NEDENLERİ:

Kesin bir sebep bulunamaz ama fibromiyaljiyi başlattığı düşünülen bazı problemler vardır.(gripal enfeksiyonlar,uyku bozuklukları,fiziksel travmalar,ruhsal sıkıntılar,hormonal bozukluklar gibi)

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ:

En yaygın bulgu omuz, boyun,sırt ağrısıdır.

Yanma, hassasiyet, karıncalanma, üşüme ya da kemirici ağrı gibi değişik şekillerde tarif edilen ağrılarda görülür.

Ağrı dışında sık görülen diğer bulgu yorgunluk hissidir,hasta yorgun ve uykusuz kalktığını ifade eder bu durum hastada depresyon hissine sebep olur.

FİBROMİYALJİ TEŞHİSİ

Teşhisi zor bir hastalıktır.

Teşhis hastanın anlattıkları ve hassas noktaların tesbitiyle konur, ciddi laboratuar ve röntgen bulgusu saptanmaz.

Bu hastalığa yakalananlar fiziksel olarak sağlıklı görülürler.

Kasların ayrıntılı muayenesi ile belli noktalardaki (trigger point, tetik noktalar)18 noktanın en az 11 tanesinde ağrının olması teşhis koydurur.

Genel olarak klasik tedavi,ağrı kesici ve kas gevşeticiler,egsersizler ve fizik tedavi programlarıdır.

FİBROMİYALJİ VE OZON TEDAVİSİ

Son yıllarda fibromyaljili hastalarda ağrının nedeni olarak ağrılı bölgelerinde oksidatif-disoksijenasyon bozukluğu öne sürülmektedir. Bu durum ozon tedavisinin ne kadar etkili olacağını teorik olarak desteklemektedir.

Fibromyaljili hastalara kan ozonlanması, ozonlu sauna ve ağrılı noktalara ozon gazı enjeksiyonu ve ozonlu yağ ile masaj ideal tedavi şeklidir.

Bu tedavi metodu ile:

Direkt antiinflamatuar etki,

Ağrılı noktalara, kan akımı ile ve direkt enjeksiyonla oksijen sağlanır.

Hücrelerin iyileşme sürecini hızlandırarak doku tamiri yapar.

Fibromiyalji tedavisinin yanı sıra hastalar dinginlik hissederler, uyku bozuklukları düzelir ve detoks olurlar.

İtalyada fibromyaljili hastalara diğer tedavi modelleri ile karşılaştırmalı olarak yapılan tedavilerde en iyi sonucun ozon tedavisi ile alındığı izlenmiştir.Başta İtalya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde fibromiyalji ozon tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

MYOFASİYAL AĞRI

Bir veya birkaç kas grubunda görülen ağrı, hassasiyet ve tutuklukla karakterize bir hastalıktır.

Halk arasında kulunç, kas romatizması ve yel vurması gibi isimlerle adlandırılır.

Fibromiyalji ile çoğunlukla karıştırılır.

Fibromiyalji de ağrı daha yaygın iken , myofasial ağrıda daha az kas grubunda bir veya birkaç kas grubundadır.

Fibromiyalji daha çok kadınlarda, miyofasial ağrı ise her iki cinste eşit sıklıkta görülür.

Yapılan araştırmalarda ,kasılmış kaslarda, kaslara enerji sağlayan adenofosfat bileşiklerinin belirgin azaldığı saptanmıştır.

Kasların oksijen kullanmasını sağlayan adenofosfatların düşük olması kasların oksijen kullanmasını azaltacaktır. Bu durum kaslarda harabiyet oluşturur. Harap olan kas lifleri sertleşerek, etrafındaki kılcal damarlara bası yaparak kanlanmayı azaltır. Kas hasarı, inflamasyonu ve dejenerasyonu daha da belirginleştirerek şiddetli ağrılar hissedilir.

MİYOFASİYAL AĞRIDA OZON TEDAVİSİ

Yapılan farklı ozon tedavi modelleri ile:

Dokulara oksijen sağlanmış olur,

Dokuların oksijenlenmesini kolaylaştıran alyuvarlardaki 2,3-DPG ‘ı düzenler,

Kasların inflamasyonu ve dejenerasyonuna sebep olan oksijen radikallerini yıkan enzim sistemlerini (SOD,Katalaz v.s) arttırarak kas harabiyetinin devamına engel olur.

BÖLGESEL KAS-İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARINDA OZON TEDAVİSİ

Bursit,Tendinit,epikondilit, donuk omuz, Dupuytren kontraktürü ,Tuzak nöropatileri, Adheziv kapsülitler gibi bölgesel kas-iskelet sistemi bozuklukları, farklı ozon tedavi modelleri ile tedavi edilebilen hastalıklardandır.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!