Filloides tümörler memenin nadir görülen fibroepitelyal lezyonlardır. Her yaşta görülebilirler fakat sıklıkla35-55 yaş aralığında sık görülürler. Tüm meme tümörlerinin %1’inden azını oluştururlar. Benign, borderline ve malign filloides olarak üç gruba ayrılır ve bunun %25’ini kötü bir gidişat gösteren malign grup oluşturur. Klinik olarak memede benign bir kitle şeklinde belirirler ve genellikle hızlı büyürler.

Bazı hastalarda lezyon çok uzun yıllar sonra ani büyüme şeklinde klinik bulgu verebilir. Filloides tümörler, fibroadenomlardan histolojik olarak, genellikle, stromal selülaritenin ve mitotik aktivitenin artmasıyla ayırt edilebilir.

Filloides tümörlerinin derecesi ne olursa olsun primer tedavisinde cerrahi girişim esastır. Lokal eksizyon, genişletilmiş lokal eksizyon veya mastektomi yapılabilir. Doğru cerrahinin planlanması için de preoperatif tanı çok önemlidir. Bu tümörlerde, kitlenin büyüklüğü arttıkça malignite riski de artmaktadır


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!