Fiziksel hastalıklar da erken boşalmaya yol açabilir. Bu çeşit erken boşalma sonradan kazanılmıştır, yaşam boyu değildir ancak her cinsel durumda ortaya çıkar. Bir takım akut hastalıkların boşalma hızını etkilediği bilinmektedir. Bazıları idrar yolu enfeksiyonlarıgibi oldukça yaygın hastalıklarken, bazıları da az görülen rahatsızlıklardır. Erken boşalmaya en çok neden olan rahatsızlık prostat iltihabıdır (prostatit), ayrıca diğer ürolojik hastalıklar (üretrit) da erken boşalmaya yol açabilir. Güncel veriler prostat enfeksiyonunun erken boşalan hastalarda yüksek sıklıkta bulunduğunu göstermektedir. Kronik prostatit, görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine olan olumsuz etkisi nedeniyle erkek sağlığının önemli problemlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Prostatit 50 yaş altındaki erkeklerde en yaygın tanılardan biridir. 50 yaş üstündekilerde ise en sık konulan 3. ürolojik tanıdır. 18 yaş üzerindeki erkek nüfusunda prostatit görülme sıklığı yaklaşık %5-10 düzeyindedir. Ürolojik muayenelerin %8'inin bu hastalık nedeniyle yapıldığı ve bu oranın gittikçe arttığı bildirilmektedir. Çin' deki çok merkezli anket inceleme çalışmasında, kronik prostatitli 1786 hastada genel cinsel işlev bozukluğu görülme sıklığı %49 olarak bulunmuştur. Erken boşalma ve sertleşme sorunları ise sırasıyla, %26 ve %15 ve hastaların %7,7'sinde ise hem erken boşalma, hem de sertleşme sorunları saptanmıştır. Boşalma mekanizmasında prostat bezinin rolü düşünüldüğünde, İtalya'da yapılan bir klinik çalışmada, erken boşalması olan kronik prostatitli erkekler incelenmiştir. Erken boşalması olan erkeklerde kronik prostatit sıklığının, kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek olması nedeniyle, bu çalışma bazı erken boşalmalı olguların arkasında kronik prostat iltihabının bir rolü olabileceğini düşündürmüştür. Son olarak kronik prostatit; erken boşalmalı hastalarda mutlak araştırılması gereken klinik bir durumdur ve doğru tanı ve tedaviyle hastanın kliniğinin seyrini değiştirebilir.
Kronik üretrit ve prostatitin belirtileri; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ağrı ve acı, idrar yaparken peniste gıdıklanma hissi, idrarın sonuna doğru idrarda bulanıklaşma, ıkınırken penisin ucundan şeffaf bir sıvının gelmesi ve idrar yapma bitmesine rağmen hala idrar varmış hissine kapılma şeklinde sayılabilir.
Penise giden kan dolaşımında bozukluğa yol açan etmenler de boşalma refleksinde sıkıntı yaratarak erken boşalma yapabilir. Özellikle arteriyo-sklerozu olan hastalarda, radyoterapi uygulanan kişilerde ve diyabet hastalarında penise giden kan dolaşımında bozukluk görülebilir.
Ayrıca karaciğer yetmezliği, kalp–kan dolaşım rahatsızlıkları, hipertansiyon, arsenik, benzol ve kurşun gibi kimyasal maddelerden zehirlenmeler, çeşitli skleroz, ağır böbrek hastalıkları, prolaktin anomalilerivetiroid hormon bozuklukları gibiendokrinopatilerde erken boşalma yapabilir. Bu nedenle erken boşalma hastalarında rutin olarak prolaktin ve testosteron düzeylerine bakılması tedavinin gidişatı için çok yararlı olacaktır.
Fiziksel bir hastalığa bağlı erken boşalma da; hastalığı kabullenmek çok önemlidir. Bu hastalık grubundaki erken boşalma özellikle performansla ilgili fazlaca bir oryantasyona sahip olan erkeklerde görülmektedir. Ayrıca sorunun ortaya çıkması, kişinin kendini ne kadar hasta hissettiğiyle ilgilidir. Hasta, rahatsızlığını kabullenmeyi başardığında, gelecekle ilgili korkusunu ve depresyonunu yenebildiğinde ve yeniden işinin başına dönebildiğinde çoğu zamanerken boşalma da düzelmektedir. Tabi bu süreçte bayan partnerin rolü de çok önemlidir. Ayrıca çift ilişkisinin durumu da önemli bir rol oynamaktadır. Partnerin cinsel faaliyetlerin ardından hasta olan erkeğe olabilecek sonuçlardan aşırı bir şekilde korkması cinselliği en az iyi niyetli aşırı itina kadar frenlemektedir. Sağlıklı olan partnerin kendini fazlaca anne rolüne kaptırma ve hastanın da çocuk rolüne girme tehlikesi doğabilir.Hasta bu durumda sağlıklı olan eşi için istenilen bir çocuğun yerini almaktadır ve hastanın kendisi de bu rolü memnuniyetle almaktadır. Bu tür bir “anne-çocuk-konumu” cinsel temasların kurulmasını zorlaştırmaktadır.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!