Romatizmal hastalıklar, insanın bağışıklık siteminin yani savunma hücrelerinin kendi sağlam doku ve organlarına saldırdığı kronik, kompleks hastalıklardır. sistemik lupus eritematosus, romatoid artrit, antifosfolipid sendromları, ankilozan spondilit gibi hastalıklar bu guruba girer.Romatolojik hastalığıolan kadınlarda gebelik donemi, oncesi ve sonrasında bebek ve annede en iyi sonucu sağlamak icin multidisipliner, koordineli ve dikkatli bir yaklaşımgerekmektedir.


Coğu romatizmal hastalıkta gebelik oncesinde yapılan iyi kontrol, uygun modifiye edici tedaviye gebelikte devam etmek şartıylagebelik esnasında da kotuleşmeyi engeller. Sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendrom, vaskulitler ve sistemik skleroz'un aksine romatoid artrit ve inflamatuar artritlerin diğer formlarıolan psoriasis ve seronegatif spondiloartropatilerde maternal ve fetal etkilere dair kanıtlar daha azdır.Gebelik esnasında sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendrom, vaskulitler ve sistemik sklerozisli gebelerin intrauterin gelişme geriliği, tromboembolik hastalıklar ve preeklampsi komplikasyonlarıacısından takip edilmeleri gerekmektedir. Gebelik sonrasıalevlenme tum romatizmal hastalıklarda yaygındır.

Eskişehir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!