Genel Anestezi

Korku, insanların bilinmeyene veya bilinene karşı geliştirdikleri tepkilerdir.Bu korkular yaşam içinde çok farklı alanlarda kendilerini gösterebildikleri gibi yaşanana kadar saklı kalabilirler.Bilinen bir olaya karşı duyulan korku yaşanmış kötü anların tekrarlanması ve duyumlardan çıkarılan sonuçlardır.Bilinmeyene karşı duyulan korku ise tamamen süprizler içeren merakla güçlendirilmiş tepkisel davranışlardır. Bazı kişiler için dişhekimine gitmek çok çekindikleri bazen de korktukları bir durumdur. Dişhekimi korkusu da yaşanan veya duyulan kötü tecrübeler ve izlenimlerdir. Psikolojik olarak dişhekimine gitmekten korkma veya hoşlanmama hatta dişhekime gitme düşüncesini bile kabul edememe gibi mantıksal olmayan fobileri içerir.

Bazı durumlarda ise diş tedavileri muayene şartlarında yada lokal anestezi ile yapılması mümkün olmamaktadır.

Aşırı Korku

Mental retarde (Zihinsel engelli) olan hastalar

Yatalak hastalar

Sistemik hastalıkların diş tedavisine normal muayene şartlarında izin vermediği hastalar da Genel anestezi ile tedavi yapılması uygun olacaktır.

Genel Anestezi damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz ile narkoz halinin sağlandığı anestezidir. Operasyon öncesi hasta değerlendirilerek kullanılan ilaçların etki, etkileşim ve atılım özelliklerinden faydalanarak, hastada uygun klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi içinuygun şartların oluşturulmasıdır. Ağrı ve anksiyete bir ekip çalışmasıyla engellenir. Anestezi ekibi bu birimin bir parçası olarak hizmet vermektedir. Genel anestezi için hastane şartlarının olması gerekmektedir.Genel anestezi ile yapılan diş tedavileri bir ekip olarak gerçekleştirilmektedir.Genel Anestezi süresi yapılacak diş tedavilerinin süresi ve yoğunluğu ile doğru orantılıdr.Bu sistemde hastanın tedavi gereksinime göre genellikle birden fazla dişhekimi birlikte tedaviyi yürütürler.Oldukça konforlu ve tüm sistemik bulguların kontrol altında tutuluduğu genel anestezi ile diş tedavisi günümüzde daha yoğun kullanım alanı bulmaktadır.

Dr.Ahmet KİĞILI


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!