GIRTLAK (LARENKS) KANSERLERİ
Daha çok 45-50 yaş üzerindeki erkeklerde görülen tümörlerdir. Ancak son yıllarda kadınlarda da sigara içimine bağlı artış gözlenmektedir.
Sigara, alkol, bazı sanayi kollarında kullanılan tahriş edici maddeler, boyun bölgesine ışın tedavisi, reflü varlığı nedenler arasındadır. Ayrıca cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar da nedenlerdendir.
Belirtiler arasında ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, kulak ağrısı, boyunda şişlik vardır.
2 haftayı geçen ses kısıklığı var ise kulak-burun-boğaz hekimi tarafından değerlendirilmelidir.
Tanısı için, kulak-burun-boğaz muayenesinden sonra teleskopik bakı, gerekirse mikroskopik larenks endoskopisi, şüpheli lezyon varsa biyopsi alınamalı, patolojik inceleme yapılmalıdır. Bilgisayarlı Tomografi ve MR gibi tetkiklere uzman hekim, gerekirse başvurabilir.
VOKAL KORD (SES TELİ) KANSERLERİNİN TRAKEOTOMİSİZ(BOYUNDA KANÜL-DELİK OLMADAN) CERRAHİ TEDAVİSİ.
Gırtlak kanserleri arasında ses kısıklığı erken belirtisiyle başvurması söz konusu olduğundan erken tanı konabilen tümörlerdir. Ayrıca bu bölge kanserlerinin boyundaki lenf bezlerine yayılma olasılığı çok azdır. Uygun tedavi yapıldığında başarı şansı % 90 ın üzerindedir.
Çok erken başlangıç döneminde ve ses telinin uygun kısmında yerleşmiş olan ses teli kanserleri, mikroskop yardımı ile endoskopik olarak temizlenerek, hastanın takip altına alınmasıyla tedavi edilebilirler.
Bir aşama daha ileri olan, ses telinde çevre dokulara uzanım göstermeyen tümörler ise sadece ses telinin alınması (Laringofissür Kordektomi Operasyonu) ile tedavi edilebilirler. Hasta sesini kaybetmez, rahatlıkla konuşabilir.
Bu operasyonlar daha önce Trakeotomi (boyunda delik açılarak buradan solunum sağlanarak) yapılıp, bir süre sonra bu kanül çıkarılmak süretiyle uygulanmakta iken, şimdi yeni uygulama olarak boyunda delik açılmadan yapılabilmekte böylece hasta kısa sürede düzelmekte, yaşam kalitesi düşmeden, iş gücü kaybı ve maliyet azalmaktadır. Sonuçları da aynı oranda başarılıdır.
Tarafımızdan da son 6 ay içinde 2 hastaya bu operasyon uygulanmış ve hastaların 2. gün hastaneden çıkmaları mümkün olmuştur. Hastalar aralıklı olarak izlenmektedir.

Prof.Dr.İsmail Özdemir

KBB Hastalıkları Uzmanı


İzmir Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!