Göğüs büyütme ameliyatının teknik analizi
Göğüs büyütme ameliyatının teknik analizi

Hangi tip silikon seçilmeli, hangi teknik uygulanmalı?
Estetik göğüs büyütme ameliyatı için elimizde değişik tip silikonlar ve uygulayabileceğimiz farklı teknikler varolduğundan dolayı belki de cevaplaması en zor soru budur. Diğer taraftan silikon ve tekniğin seçiminde hastanın talepleri mi yoksa doktorun önerileri mi dikkate alınmalıdır? Öncelikle silikon tiplerinin farklı özellikleri olduğundan dolayı birinde avantaj olarak değerlendirilen özellik, diğerinin dezavantajı olabilir. Konuya karşılaştırmalı olarak baktığımızda tüm avantajları üzerinde toplayan ve göreceli olarak hiçbir dezavantajı olmayan silikon tipi yoktur. O halde hangi tip silikonun kullanılabileceği konusunda vereceğimiz kararı beklentilerimiz ve doktorunuzun önerileri doğrultusunda belirlemekte yarar vardır.

Kullanılacak protez yuvarlak mı olmalıdır, yoksa damla şeklinde mi?
Damla şeklinde olan silikonların alt yarısı dolgun, üst yarısı ise incedir. Göğüs içine yerleştirildiğinde de alt kısmını daha dolgun olarak gösterir. Bu nedenle göğüs yapısının doğal şekline daha yakın bir görüntü elde edileceği düşünülür. Yuvarlak şekilli silikonların üst yarısının, damla şeklindeki silikonlara göre daha dolgun olmasının estetik olarak doğal görüntüden uzaklaştırabileceğine yönelik yaygın bir ön yargı vardır. Oysa yuvarlak silikonlarda uygun büyüklük doğru olarak seçilirse son derece doğal durur. Kas altına yerleştirilmiş yuvarlak protezin üst kısmı kasın oluşturduğu bastırıcı etki sayesinde kas üzerine yerleştirilmiş damla yani anatomik silikon görüntüsü oluşturur. Amaç estetik göğüs büyütme değil midir? O halde bu farklılık neden olur? Farklılığı oluşturan, mevcut olan göğüs yapısının büyüklük, dolgunluk ve gevşeklik derecesidir. Küçük olup da sarkma, gevşeme problemi olmayan göğüslerde dolgun bir görünüm oluşturmak için yuvarlak silikonlar uygun bir tercih, aşırı büyük bir silikon kullanmadıkça son derece doğal görünürler. Hafif gevşeme olup da bunu sonucunda göğüs dokusu, göğüs alt kısımlarına doğru birikmişse damla silikonlar tercih edilebilir. Damla silikonların alt yarısı daha dolgun olduğu için göğüs alt tarafındaki gevşekliği buna bağlı birikimi daha iyi toparlar. Yuvarlak silikonlar kenarlara doğru incelerek geldiği için silikonun alt kenarı göğsün altta kalan kısmındaki birikimi toparlamaya yetmeyebilir. Yuvarlak silikonlar gerek meme başı kenarından, gerek meme altı kıvrım çizgisinden gerekse koltuk altından yerleştirilebilir, ancak damla şeklindeki silikonları, silikonun daha dolgun olan alt yarısının memenin alt yarısına denk gelecek şekilde yerleştirilmesi gerektiği için koltuk altından yerleştirmek uygun değildir.

Kullanılacak silikon tuzlu su mu içermeli, jel silikon mu?
ABD'de uzun yıllar boyunca sadece tuzlu su içeren silikonlar kullanılmıştır, akıcı olmayan kohezif jel silikonların kullanımına ise son birkaç yıldır başlandı. FDA tarafından jel içeren silikonların estetik meme büyütme ameliyatlarında kullanımına onay verilmemesinin sebebi ise silikonun patladığı takdirde jel silikonun doku içine akması, dokulara bulaşmasıdır. Tuzlu su içeren silikon patladığında tuzlu su (serum) vücut tarafından emilecek olup dokuları kirletmez. Silikon patlamadığı sürece içeriğinin yani içinin jel silikon ya da tuzlu su ile doldurulmuş olmasının hiçbir önemi yoktur. Ancak patladığı takdirde içi tuzlu su ile doluysa, tuzlu su akar, vücut tarafından emilir, geriye kalan içi boşalmış silikon torba da 15 dakika süren hatta lokal anestezi altında bile yapılabilen basit bir girişim ile çıkarılıp yenisi ile değiştirilir ve problem çözülür. Jel silikon içeren bir silikon patladığında ise yeni bir silikon yerleştirmeden önce çevre dokuların sızan, dokulara bulaşan jelden ayrıca temizlenmesi gerekir, bu da işi büyütür ve zorlaştırır. Son yıllarda geliştirilen lokum kıvamında akıcı olmayan kohezif jel silikonların üretilmesiyle bu problem kaldırılmış ve FDA de bu tip silikonların estetik göğüs büyütme ameliyatlarında kullanımına birkaç yıl önce onay vermiştir. Bu tip silikonların kullanımı da son yıllarda giderek artmaktadır. Ben koltukaltından yapacağım girişimlerde serum fizyolojik içeren silikonları, diğer hallerde ise kohezif jel silikonları tercih etmekteyim.

Silikon kas altına mı yerleştirilmeli, yoksa kas üzerine mi?
Göğüs ön duvarının katmanları sırasıyla şöyledir: En dışta deri, derinin altında süt bezleri ve yağ dokusu, bunun altında göğüs kası ve kasın altında da kaburga kemikleri vardır. Silikon hem süt bezleri ile göğüs kası arasına, hem de göğüs kası ile kaburga kemikleri arasına ya da dual plan dediğimiz yöntem ile protezin üst yarısı kasın altında, alt yarısı da kas üzerinde kalacak şekilde yerleştirilebilir. Peki ideal bir estetik meme büyütme ameliyatı için seçenekler içinde en uygunu hangisidir? Bunu açıklayan iki faktör vardır: Birincisi kapsül kontraktürü olasılığı, diğeri ise estetik olarak doğal görünüm. Kapsül kontraktürü olasılığı kas üzerine yerleştirilen silikonlarda daha yüksek, kas altına yerleştirilenlerde ise çok daha düşüktür. Estetik olarak doğal görünüm ise asıl kas altına yerleştirilen silikonlarda daha iyi ortaya çıkar. Kas altına yerleştirilen silikonu kasın kalınlığının da katkısıyla daha kalın bir doku örter, bu kalınlık hem silikonu daha iyi korur, hem de silikonun kenarlarını örterek kamufle eder yani silikonun sınırlarının belirginliğini azaltır, dışarıdan bakıldığında içerideki silikonun varlığını gizler. Kas altına yerleştirilmiş yuvarlak silikonun üst kısmı kasın oluşturduğu bastırıcı etki sayesinde kas üzerine yerleştirilmiş damla silikon görüntüsü oluşturur. Kas üzerine konmuş silikonlarda hele bir de kişi ince ve zayıf yapılı ise silikonun varlığı dışarıdan bakıldığında daha fazla dikkat çekip hatta bas bas bağıran bir hal alabilir. Bu durum daha hafif olmakla birlikte damla silikonlar için de geçerlidir.

Kas altına yerleştirilmiş silikonların kas hareketlerinden etkilenebileceğine dair görüşler de vardır. Ancak kas, yapıştığı noktalardan iyi bir teknik ile güzel bir şekilde ayrıldıktan sonra kas hareketlerinden etkilenebileceği düşüncesi kuruntudan öte değildir. O halde göğüs yapınız ile ilgili çok özel bir durum olmadıkça silikonu kas altına yerleştirmek, gerek göğüs estetiği açısından doğal görünüm, gerekse risklerin en aza indirilmesi açısından en mantıklı seçenektir.

Ameliyat kesisi için en uygun yer neresidir?
Ameliyat kesisi için meme başının alt kenarı, meme altı kıvrım çizgisi ya da koltuk altı kullanılabilir. Her yöntemin kendine has artıları ve eksileri vardır. Bu kesi yerlerinden hangisinin uygun olacağı öncelikle cerrahınızın hangi yönteme alışık olduğuyla ilgilidir. Çoğu estetik cerrah alışık olduğu bir yöntemi tercih eder, o yöntemi uygularken kendisini rahat ve güvende hisseder. Estetik göğüs büyütme ameliyatlarında en yaygın olarak kullanılan kesi yerleri meme başının alt kenarı ve meme altı kıvrım yeridir. Koltuk altından kesi ise özel deneyim gerektiren bir yöntem olduğu için, çoğu estetik cerrah zihninde oluşan soru işaretlerinden dolayı bu yöntemi uygulamaya çekinir, hatta daha da ileri giderek yöntemi kötüler, hastayı bu yöntemden uzaklaştırmak için türlü sebepler ileri sürerler. Meme başından kesi yapılırsa silikonun konulacağı cebi hazırlamak için meme başının hemen altında yer alan süt bezlerinin içinden geçilir. Bu durumda süt bezlerinin altta kalan kısmının meme başı ile bağlantısı kopacağından dolayı ileriki yıllarda bebek sahibi olunduğunda emzirme sırasında bir miktar süt kaybı olabilir. Silikon bu yolla göğüs kasının altına da üzerine de yerleştirilebilir. Her tip silikon için uygun bir giriş yeridir. Kesi meme başına yakın olduğu için meme başının duyusunu sağlayan sinir etkilenebilir, bu durum son derece nadir görülen bir durumdur, sinir etkilenmesine bağlı hafif uyuşukluk durumu çoğu zaman kendiliğinden düzelir. Uyuşukluk kalıcı da olabilir, ama bu ihtimal artık yok denebilecek kadar da azdır. Yara, meme başının alt kenarında hafif bir yara izi bırakarak iyileşir. Estetik göğüs büyütme ameliyatı sırasında göğüs dikleştirme ihtiyacı olan hastalarda meme başının çevresi zorunlu olarak kesilir, hazır orası kesilmişken silikonu da oradan yerleştirmek daha mantıklı olur. Girişim meme altı kıvrımından yapıldığında süt bezlerinin içinden geçilmez, direk olarak süt bezlerinin alt kenarından süt bezlerinin altına ya da göğüs kasının altına ulaşılır, silikon arzu edilirse süt bezlerinin altına, arzu edilirse göğüs kasının altına yerleştirilebilir. Dual plan yani kısmi kas altı yerleşimi için de uygun bir giriş yeridir. Bu yolla da her tip silikon yerleştirilebilir. Süt bezleri kesilmediği için süt kaybı oluşturmaz, duyu kaybı da hemen hemen hiç görülmeyen bir durumdur. Meme alt kenarında silik bir iz bırakması ise tek dezavantajıdır. Estetik göğüs büyütme ameliyatlarında, koltuk altından yapılan girişim ise gerçekten özel deneyim gerektiren, alışık olmayan bir cerrah için son derece zor, ancak bir o kadar da mükemmel sonuç veren bir yöntemdir. Ancak bu yöntem uygulandığında teknik seçenekler de oldukça kısıtlıdır. Örneğin silikonu kas üzerine yerleştirmek teknik olarak pratik değildir ve çoğu zaman kas altına yerleştirilir. Aslında bu zorunluluk gibi görünen durum bir kayıp ya da dezavantaj da sayılmaz, zaten kas altına yerleştirmek bir avantajdır. Diğer kısıtlayıcı tarafı da bu yöntemin damla şeklindeki silikonları yerleştirmek için uygun olmamasıdır. Çünkü damla silikonun dolgun olan alt kenarını göğüs alt kenarına denk getirmek zordur ve mümkün olmayabilir bu nedenle yuvarlak silikonların yerleştirileceği ameliyatlar için uygun bir seçenektir. Estetik göğüs büyütme ameliyatlarında, koltuk altından giriş yapıldığında süt bezlerine dokunulmadığı için emzirme halinde süt kaybı oluşmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali çok düşüktür ve bu yüzden meme başı uyuşukluğu hemen hemen hiç olmaz. Diğer tekniklerden farklı kılan en çarpıcı avantajı ise göğüs üzerinde hiçbir yer kesilmediği için göğüs üzerinde ameliyat izi olmaz. İziniz koltuk altında derinin katlantı çizgileri arasında kalır.

Bu başlık altında silikon tiplerinin, protezin yerleşim yerinin ve ameliyat kesi yerinin avantajları ve dezavantajları konusunda teknik olmayan, ancak gerçek ve doğru bilgiler verildi size. Seçeneklerin çokluğu haklı olarak kafanızı da karıştırmış olabilir. Kendi kendinize, kendiniz için en uygun olan olası tercihler konusunda sadece fikir sahibi oldunuz. Bunları öğrenmek size estetik meme büyütme ameliyatlarının teknik seçenekleri konusunda fikir verir. Ancak, unutmamalısınız ki sizin sahip olduğunuz sadece genel bilgilerden edindiğiniz bir fikirdir. Konu hakkındaki teknik bilgi ve deneyim, ameliyatınızı yapacak cerraha aittir. Sahip olduğunuz bilgiler, ameliyatı yapacak doktorunuzun sahip olduğu seviyede değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Doktorunuzla kendi tercihlerinizin ne yönde olduğunu tartışabilirsiniz. Kendi tercihleriniz doktorunuzun önerileriyle uyum içindeyse problem yok. Ancak sizin tercihleriniz doktorunuzun sizin için uygun gördükleriyle uyuşmuyorsa kendi tercihlerinizden ziyade doktorunuzun önerilerini dikkate alın. Çünkü o, bu konuda sizden daha fazla bilgili ve deneyimlidir. Unutmayınız ki doktorunuz sizin için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Kendi tercihlerinizi doktorunuza uygulatmak konusunda ısrarcı olduğunuzda bundan siz zararlı çıkabilirsiniz.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!