Hastalarım beni dinliyor mu?
Hastalarım beni dinliyor mu?

Bir doktorun hastasıyla iletişimi oldukça önemlidir. Ben genelde hastalarımla sohbet etmeyi severim. Özellikle implant tedavisi ile ilgili kaygılarını unutturmak, tedavinin gerginliğini atmalarına yardımcı olmak için hastayla iletişim oldukça önemlidir. Hastamla sağladığım bu etkili iletişimin onun bana olan güvenini de arttırdığını düşünürüm. Ancak bugün hastalarla iletişim ile ilgili okuduğum bir yayın bana bir durum tespiti yapmam gerektiğini hatırlattı.

Blinder ve ark.ı hastaların reçetesiyle ilgili ya da tedavi planlamalarıyla ilgili yapılacak sözlü ve yazılı açıklamaları oldukça önemli buluyor. Blinder ve ark 2001 de minör oral cerrahi işlem yapılan 180 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada, hastaların yapılan açıklamaların ne kadarını hatırladıklarını değerlendirmişlerdir. Yapılan anketler sonrası, hastaların operasyondan 1 hafta sonra % 40 ının yazılı ve sözlü açıklamaları hatırlamadığı belirlenmiş. % 36 sının sadece yazılı açıklamaları hatırladığı bildirilmiştir. Hastaların % 67si ilaçları nasıl kullanacaklarını hatırlamamaktadır, % 43 ü alması gerekenden çok antibiyotik almış, % 31’i ise az almış, % 4’ü de ilaçlarını hiç kullanmamıştır. Hastaların operasyon sonrası ilaçlarını düzenli kullanmaması, ağrı, ödem ve enfeksiyon oluşma riskini arttırabileceğinden önceden yapılacak açıklamalar oldukça önemli olduğu vurgulannmıştır. Hastalara reçeteleri dikkatli yazılmalı, gerekiyorsa ayrı bir karta ilaçlarını hangi saatlerde almaları gerektiği yazılmalı, aynı zamanda sözlü olarak da dikkatlice anlatılmalıdır.

Bunun sonucunda hastalara tedavi planlamaları ve yapılacak tedavinin operasyondan önce başka bir günde dikkatlice anlatılması ve hastanın onayının alınması gerektiği vurgulanmıştır. Eğer operasyonun hemen öncesinde ya da operasyon sırasında ek bir bilgi verilecekse ya da değişiklik yapılacaksa bunun çok dikkatli açıklanması ve hastanın anladığından iyice emin olunması gerekmektedir.

Blinder, D., Rotenberg,L.,Peleg, M.,&Taicher, S.(2001) Patient compliance to instructions after oral surgical procedures . International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 30: 216-219

Bu bilgileri okuduğumda ben de hastalarımla kurduğum iletişimi biraz daha arttırmaya karar verdim. Genelde hem yapılacak tedaviler hakkında, hem de kullanacakları ilaçlar ve uymaları gereken kurallar hakkında hem sözlü, hem de yazılı açıklama yaparım. Hatta her akşam o gün ameliyat ettiğim hastaları telefonla arayıp durumları hakkında bilgi de alırım. Ancak hastaların % 67 sinin kullanacakları ilaçları hatırlamamaları beni ufak bir kaygıya düşürdü. Sanırım hastalarımın bir bölümünün beni dinlemediğini farkettim. Bunun çözümü olarak tabiki hastaların evine gidip ilaçları içmelerini sağlamam mümkün değil :) Ancak belki ilaçlar unutulursa veya dikkat edilmesi gereken kuralara uyulmazsa tedavinin seyrinin negatif olarak etkileneceğini daha çarpıcı bir şekilde belirtmek gerekebilir. Ben de bugün bunu öğrenmiş oldum ve hastalarıma daha detaylı açıklamalar yapmaya karar verdim. Herkese mutlu bir hafta dilerim .

Sevgiler...


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!