Her bir birey asıl (major) olan A,B, AB ve 0 gruplarından birine sahiptir. Kan gruplarını daha da özelleştiren diğer antijenler de vardır. Bunlardan en belirleyici olanı Rh faktörüdür. Doğum öncesi takipte annenin kan grubunun bilinmesi zorunludur. Öyle ki ;elinde yazılı bir belge ile kan grubunu doğru olarak ifade edememe ihtimali olan her anne adayından, kan grubunun tekrar tespiti istenmelidir. Eğer kanınızda Rh antijeni yoksa Rh negatif (-) , Rh antijeni varsa Rh pozitif (+) olarak tanımlanırsınız.İnsanların % 85'inden fazlası Rh pozitifdir. Özellikle annenin Rh (-), babanın Rh (+) ,olduğu durumlarda bir kan uyuşmazlığından söz edilir.

Anne Rh (-) , baba Rh (+) olduğunda doğacak bebek, %50 veya %100 Rh (+) olacaktır. Genel olarak bilinen, klasik "kan uyuşmazlığı" veya "Rh uyuşmazlığı" mevcudiyeti, kabul edilir. Bu yüzden Rh (-) olan her anne, gebeliğin hemen başında anti-Rh antikorlar açısından araştırılmalıdır(İndirekt Coombs Testi).Bu tür bir hastalıktan kurtulmanın temel kuralı korunma olduğundan aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Gebeliğin başında eşlerin kan grupları tespit edilmelidir.

Eğer Rh uyuşmazlığı varsa indirekt coombs testi uygun aralıklarla tekrarlanmalıdır.

İlk gebelikte 28.haftada erken korunma iğnesi (Rh hiper immün globulin)yapılabilir.

Doğumdan sonra bebek kangrubu Rh pozitif bulunursa ; sonraki bebekleri korumak için antikor üretimini engelleyecek Rh hiperimmunglobin enjeksiyonu 72 saat içinde yaptırılır.

Kan uyuşmazlığı olup, kan uyuşmazlığı olan hastalara da mutlaka, erken korunma iynesi yapılmalıdır.


Mersin Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!