Hodgkin hastalığı, lenf nodlarının ağrısız ilerleyici büyümesi ile seyreden onkolojik bir hastalıktır. Lenf bezelerinin tutulumu en çok boyun bölgesinde olursa da vücudun her tarafında olabilir. Ayrıca akciğer, dalak, karaciğer, kemik tutulumları olabilir. Kemoterapi ile yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. İleri ve tekrarlayan hastalıklarda radyoterapi kullanılır. Onkolojik hastalıklar içinde tedavi başarısı en yüksek hastalıklardan birisi olarak bilinir. Bu açıdan doğru zamanda doğru tedavinin uygulanması ileri derecede önemlidir.

Tüm çocuk kanserlerinin %5'ini oluşturur. Beş yaşından küçüklerde seyrek görülür. Sonra 11 yaşına kadar artar. 15-35 yaşları arasında ve 50 yaşından sonra olmak üzere iki dönemde sık görülür.

Hodgkin hastalığının farklı histopatolojik alt tipleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir

· Lenfositten zengin % 11.5

· Nodüler skleroz % 54.5

· Karışık hücreli % 32.0

· Lenfositten fakir % 2.0

Hodgkin hastalığının başlıca berlirti ve bulguları nelerdir.

· Ağrısız lenf bezesi (nodu) şişlikleri, en sık boynun servikal ve supraklavikular bölgelerinde görülürler. Lenf bezeleri sert ve ağrısızdır. Genellikle bir lenf nodundan diğerine yayılırlar. Belirti ve bulgularda bu beze ve organların tutulumu ile ilişkilidir.

Lenf bezesi tutulumlarının sıklığı

Servikal %75

Supraklavikular %25

Aksiller % 9

Diyafragma altı % 6

Lenf nodu dışı (ekstranodal) tutulum sıklığı

Akciğer % 6

Kemik % 5

Karaciğer % 2

Laboratuvar incelemelerde ne gibi bulgular saptanır?

Kan sayımında, diğer kan analizlerinde değişiklikler görülebilir. Kan tetkiklerinden başka radyolojik incelemeler yapılarak hastalığın yerleşimi, yaygınlığı, başka organlara yayılım yapıp yapmadığı gibi özellikler araştırılır.

Hodgkin hastalığının tanısı nasıl konulur?

Muayene ve tetkikler sonrasında eğer diğer hastalıklardan uzaklaşılmış ve

Hodgkin hastalığı tanısı olasılığı güçlenmiş ise biyopsi yapılır.

Tedavi

Tedavide kemoterapi kullanılır. İleri evrelerde ve cevap vermeyen hastalarda radyoterapi de kullanılır. Erken evrelerde %80-90 (evre I, II, IIIA), ileri evrelerde %60-70 olaysız yaşam bildirilir. Genel yaşam hızları çocuklardaki Hodgkin hastalarında erken evrelerde %95, ileri hastalıkta ise %85 olarak bildirilmektedir.

Kaynaklar

J Clin Oncol 31:1562-1568, 2013

J Clin Oncol 30:3174-3180,2012

P Imbach Pediatric Oncology 2006


Ankara Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!