Romantik ilişkilerde kıskançlık, değerli bir ilişkiye veya onun yitirilmesine ya da bozulmasına yol açabilecek bir tehlikenin algılanması durumunda verilen karmaşık bir tepki olarak tanımlanır. Başka bir tanımlamaya göre kıskançlık, değer verilen bir ilişkinin devamına karşı hissedilen, bireyin eşinin başka bir kişiyi daha çekici olarak algılaması veya rakip birinin varlığına inanması tehdit algısına verilen tepkidir. Kıskançlık hissetmek için ilişkiye yönelik algılanan bir tehdidin olması gerekir. Bu, gerçek ya da hayali olabilir.

Farkındalık kazanılarak kıskançlığın temeline inildiğinde özgüven eksikliği, çocukluk yaşantılarındaki korkular, gerçekleşmemiş beklentilerle karşılaşılır. Kıskançlık, kıskanan kişide acı, kızgınlık, kaygı, öfke, korku, keder, kendini suçlama, rakibi suçlama, kendini kıyaslama, aşağılanma ve tükenmişlik duygusu yaşatırken uyku düzensizliği, yüz kızarması, mide krampları, ellerin terlemesi ve titremesi gibi fiziksel sorunlara da sebep olabilir. Kişi bu olumsuz duygu ve düşüncelerden fazlasıyla rahatsız olarak onları en aza indirmeyi amaçlar. Bu sırada partnerini kıskandığı kişiden, durumdan veya ortamdan uzaklaştırmaya başlar. Partnerini kısıtladıkça kendisinin önceki zamana göre daha rahat hissettiğini fark eder ve olumsuz duyguların geri gelmesini tercih etmez. Bu da; gelecekte de yaşanılabilecek olası sıkıntılar ve kıskançlıkların önüne geçmek açısından partnerini uzaklaştırmaya çalıştığı durumları genişletirken; kıskanılan kişinin yaşam alanını oldukça daraltır. Kıskanan kişinin başta yaşadığı sıkıntılara ek olarak, kıskanılan kişi de bir zaman sonra bu güvensizlik ve zamanla kendisine getirilen kısıtlamalardan oldukça rahatsız olur.

Çiftlerden biri tarafından yaşanan kıskançlık, aslında çiftin ilişkisinin bir parçası haline gelir ve ilişkide bir sorun yaratır. Bir ilişkide çiftlerin “birbiriyle” ilişki kalıpları, bireyin davranışından daha önemlidir. Bu nedenle terapilerde odaklanılması gereken bireyin davranışlarından ziyade, ilişkidir. Kıskançlık kavramına bakarken ilişkide hizmet ettiği anlamı bulmak önemlidir.İlişkilerde yaşanan duygular ve kıskançlık, iletişim aracı olarak görülmelidir. Kıskanan kişinin bireysel terapi almasının yanı sıra; çift terapisi problemin kökten çözümünde etkili olacaktır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!