Tüp Bebek Merkezlerinin en yüksek başarı oranına ulaşabilmeleri için hastalar nasıl değerlendirmelidir ?

Kısırlık tedavisi her çift için özeldir. ÇİFTE ÖZEL yapılan planlamalarla uygulanacak tedaviler başarı şansını arttırır. Bir merkeze başvuran çifte değişik kaygılarla hemen uygulamaya geçilmemelidir. Kadın ve erkeğe ait detaylı değerlendirilme sonrasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirmede kişilerin sosyal, moral, psikolojik, ekonomik durumları, daha evvelki hastalıkları tetkikleri ve tedavilere verdikleri cevaplar ve başvurdukları zamandaki yaş, yumurtalık fonksiyonları, hormonal durumları göz önüne alınır. Güncel ve hasta yararına fayda sağlayabileceği bilimsel kanıtlarla ispatlanmış teknikler veya tedavi seçenekleri arasından o çifte en uygun tedavi seçenekleri sunulabilmelidir. Kişilerin tedavi esnasındaki cevaplarına göre de gerekli değişiklikler ve yeni alternatif şeçeneklerin ilavesiyle başarı en yüksek düzeye ulaştırılabilmektedir. Başka bir çift için geçerli olan yaklaşımın diğeri için geçerli olamayacağı bilinmelidir.

Tüp bebek merkezinin tedavi seçeneklerinde, bilimsel kanıta dayalı olarak başarısı ispatlanmış bütün teknikler yer almalıdır. Ancak bu yöntemlerin hangi hastalarda başarılı olabileceği önceden hastalara açık bir şekilde anlatılmalıdır. Yeni ve faydalı olarak bildirilen birçok uygulama eğer yerinde kullanılmazsa faydadan çok zarar verebilir. Hastaların güveni sarsıldığında ve içlerinde şüpheler kaldığında hem başarı oranı düşecek hem de tüp bebek tedavilerinin sadece para kazanmak amacına yönelik bir sektör olduğu izlenimi uyanacaktır. Bu durum ise hiç kimsenin faydasına değildir.

Siz özellikle hangi tekniklerin hastalarda başarının arttırılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyorsunuz ?

Güncel bilimsel gelişmeleri takip etmek çok önem kazanmaktadır. Geliştirilen tanı ve tedavi yöntemlerinden özel hasta gruplarına uygununu seçebilmek çok önemlidir. Biz yeni gelişmelerin CLINIC'te uygulanmaya başlama kararını uluslararası danışmanlarımız ve eğiticilerimiz aracılığıyla personelimize uyguladığımız hizmet içi eğitimlerle sağlamaktayız.. Son zamanlarda In Vitro Maturasyon (IVM), Özel Laser uygulamaları, üç boyutlu ultrasonun kadınların yumurtalık fonksiyonlarının tespiti ve embryo transferinde kullanılması ve Yüksek Büyütmeli mikroenjeksiyon tekniklerini hastalarımızın hizmetine sunduk .

IVM sistemi hakkında bilgi verirmisniz?

Ülkemizde ilk kez yumurtalıklardan hormon iğneleri kullanılmadan alınan olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaştrılıp döllenmesi ile gebelik elde ettik. In Vitro Maturasyon (IVM) olarak adlandırılan bu teknik özellikle polikistik yumurtalık hastalığı olan hastalarda başarılı sonuçlar almamızı sağladı. Yumurtalıkları çalıştırmak için verilen ilaçların yan etkilerine maruz kalmayan hastalar daha kolay, ucuz ve başarılı bir tedavi alternatifinden de faydalanma şansına sahip oldular.

Yumurtalıkları üç boyutlu ultrasonla değerlendirilmesi bize ne fayda sağlıyor?

Kadının tarihsel yaşından ziyade biyolojik yaşını ne olduğu önemlidir.

Kadınların yumurtalık fonksiyonlarının kan hormon düzeylerine ilave olarak 3 ve 4 boyutlu ultrasonlarla yumurtalıkların kesitler alınarak değerlendirilmesinin ve kan akımlarının ölçülmesinin tedavi ayında ilaçlara cevap verebilecek yumurta sayısını daha kolaylıkla saptamamızı sağlamaktadır. Böylece hastanın ihtiyacı olan ilaç dozları daha kesin olarak saptanabilmekte ve hasta dostu olarak ta adlandırılan en uygun ilaç kombinasyonu ve dozu uygulanabilmektedır. Bu ultrasonların kullanılması ile elde edilmiş olan embriyoların rahim içine daha uygun bölgelere yerleştirilebilmeside olanaklı hale gelmiştir ve başarı şanşında önemli artmalar yapmamızı sağlamıştır.

Yumurtalara ve embryolara laser uygulaması fayda sağlıyabilir mi?

Özel Lazer sistemlerinin 35 yaş ve üzerindeki kadınlar ile daha önce ICSI uygulamalarına rağmen gebe kalamamış kadınların yumurtalarını döllenmeleri esnasında kullanılmasını embryo kalitesi arttırarak gebelik oranlarında önemli artmalar yarattığını gösterdik ve uygun hastalarda rutin kullanıma geçtik. Lazerin ayrıca genetik tanı ve tıraşlama tekniklerinde uygulanmasının getirdiği fayda ve kolaylıklardan dolayı üstünlüğünü gözönüne alarak yine uygun hastalarda yaygın kullanıma geçtik.

Erkek kısırlığının çiftin tüp bebek tedavilerinde gebe kalamamasında etkisi varmıdır ? Bu sorun nasıl ortadan kaldırılabilir ?

Erkek kısırlığının tanı ve tedavisiyle ilgili kavramlarda büyük değişiklikler olmuştur. Uzun zamandan beri sürdürülmekte olan çalışmalar yaşlanma, çevresel kirlilik, iklim değişiklikleri, yaşam tarzı farklılıkları ve genetik değişmeler gibi çoklu değişkenlerin etkileri ile spermlerin sayısında ve dölleme kapasitesinde düşme oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. Yakın zamanda yapılan çalışmaların sonuçları erkeklerde şimanlık (obesite ) ve fazla yağlı diyetle beslenmenin sperm sayısında ve kalitesinde azalmaya yol açtığını göstermiştir. Özellikle genetik nedenle kusurlu olarak gelişmiş spermler mikroinjeksiyon yöntemlerinin başarısızlığına yol açabilmektedir. CLINIC Tüp Bebek Merkezinde uygulanmaya başlanan özel mikroskopların kullanılması ile spermlerin canlılıklarına ve dölleme özelliklerine zarar vermeden 6000 kez büyütebilen mikroskopların kullanılması ile yapılan YÜKSEK BÜYÜTMELİ ICSI (IMSI) teknolojisi ile genetik olarak kaliteli ve dölleme oranı yüksek spermlerin seçilebildiği gösterilmiştir. Ayrıca Italya'nın en önemli tüp bebek merkezlerinden olan SISMER ile başlattığımız çalışmalarda özel polarize mikroskopların kullanılmasıyla spermlerin yumurtaları en iyi dölleyebilecek olanların ayrılabilmesine olanak sağlayan ÇİFT KIRILMA (Bifrigence) teknolojisi tüp bebek başarısını sperm problemi olan erkelerde önemli oranda arttırmıştır. Bu teknikler sperm sayı ve dölleme bozukluklarına bağlı kısırlıklarda mikroinjeksiyon tekniklerinin başarısını önemli derecede arttırabilmeketedir. Bu teknik ayrıca spermlerin sebep olabileceği gebelik kayıplarını ve anomali risklerini de azaltmaktadır.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!