Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu DSM-IV Tanı Ölçütleri


 • Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel uyarılmanın yeterli bir ıslanma- kabarma tepkisini sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe.
 • Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.
 • Bu cinsel işlev bozukluğu, başka bir Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz ( başka bir cinsel işlev bozukluğu dışında ) ve sadece bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Uyarılma Bozukluğu; sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel uyarılmanın yeterli bir ıslanma- kabarma tepkisini sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe olarak tanımlanabilir. Sıklıkla orgazm bozukluğu ile birlikte görülür. Ülkemizde çoğunlukla cinsel eğitim ve deneyimin az olmasından ve temel cinsel tekniklerin ve partneri uyarma yöntemlerinin çiftler tarafından iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Cinsel istekle ilişkiye başlayan ama uyarılamadığından yakınan kadınların çoğunda ilişki biçimimin, süresinin ve şeklinin uyarılma ortaya çıkarmak için eksik olduğu görülmektedir.Kadında cinsel uyarılma bozukluğu kadının cinselliği haz almadan yaşamasına sebep olur. Bir anlamada görev olarak kabul ettiği cinselliği haz almadan yaşamasına sebep olur. Kadının cinsel hazzı dolayısı ile uyarılmayı kendisi için istemesi ve izin vermesi önemlidir.Bazen kadınlar cinsel uyarının süresini kendileri kısa tutma veya cinsel uyarılma bölgelerinin uyarılmasından kaçınma isteğinde bulunabilirler. Kendisi izin vermediği sürece kadının uyarılması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kadının cinselliğe bakışı, cinsel gelişimi ve cinsellik ile ilgili inanışları önem kazanmaktadır. Cinselliğin bütün alanları gibi cinsel uyarılma da çiftlerin ilişkisinden, iletişiminden oldukça etkilenir. İlişki bir bütün olarak ele alınmalıdır. Duygusal ilişki, sözel ilişki, cinsel ilişki birlikteliklerinde birbirlerini azaltabileceği gibi çoğaltabilirler de.Bedensel rahatsızlıklara, ilaç kullanımına, psikiyatrik hastalıklara bağlı olarak da cinsel uyarılma problemi ortaya çıkabilir. Özellikle antidepresanlar cinsel yanıt döngüsünün en fazla uyarılma evresini etkiler.UYARILMA BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN YAYGIN YANLIŞ İNANIŞLAR


 • Cinsel ilişki, cinsel birleşme demektir.
 • Cinsellikte kadının uyarılması gerekmez.
 • Çiftler birbirini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alacaklarını da bilirler.
 • Sevişme her zaman doğal ve kendiliğinden olmalıdır. Sevişme hakkında konuşmak ve düşünmek, doğallığı bozar.
 • Sevişmeyi başlatan kadın ahlaksızdır.
 • Sevişme sırasında fantezi kurmak yanlıştır.
 • Kadınlarda orgazm cinsel birleşme ile sağlanmalıdır.
 • Cinsellik içgüdüseldir, öğrenilmez.
 • Cinsel fanteziler ahlak dışı, sapık ve sadakatsiz davranışlardır.

SIKLIK

Cinsel uyarılma bozukluğu tüm cinsel yakınmalarla başvuran kadınlar arasında % 20- 35 oranında saptanmıştır. Toplumda görülme sıklığı bilinmemektedir. 30 yaşından sonra daha sık rastlandığı söylenmektedir.CİNSEL TERAPİUyarılma bozukluğunda, tedavinin amacı; kadının daha aktifleştirilmesi ile cinsel arzularını keşfedip kendini daha serbest bırakmasının sağlanması oluşturur. Cinsel iletişimi arttırıcı teknikler, iletişimin cinsel içerikli kurulabilmesini de sağlamak, fantezi kurma, öykü yazma, cinsel materyal paylaşılması gibi tekniklerden yararlanılır. Ancak uyarılma bozukluğunda en önemli nokta kadının kendi arzularını aktif bir biçimde cinsel yaşamına dahil etmesini sağlamaktır. ( Cinsel yaşam ve sorunları, CETAD )Cinsel İşlev Bozuklukları adı altında yer alan ve tedavi başarısı oldukça yüksek olan uyarılma bozukluğu tedavisine ne kadar erken başlanır ise çözüm de o kadar erken olur. Bu konuda uzmanlaşmış olması şart olan ve bu konu ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olan bir cinsel terapist ile başlanacak olan tedavi, kadının cinsel yaşam kalitesini yükseltecek, özgüvenini, özsaygısını sağlayacak ve partneri ile olan ilişkisini sağlıklı kılacaktır.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!