KARACİĞER BİYOPSİSİ

Karaciğer biyopsisi ne amaçla yapılır?

Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin karaciğere yaptığı hasarın derecesin değerlendirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. Ayrıca hastaya uygulanan çeşitli tedavilerin etkinliğinin takibinde de yararlıdır. Sadece sarılıkların tanısında değil diğer birçok karaciğer hastalığının tanısında oldukça değerli bir metottur.

Biyopsi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar

Biyopsi öncesi son bir hafta içerisinde ağrı kesiciler (aspirin, ibuprufen, naproksen)ve kanı sulandırıcı diğer ilaçlar (warfarin, kumadin) gibi ilaçlar alınmamalıdır. Lokal anestezik ilaçlara alerji olup olmadığı sorulmalıdır. Hastalara kanama bozukluğu (hemofili gibi) olup olmadığı sorulmalıdır. Kanama bozukluğu olan hastalarda biyopsi yapmak sakıncalıdır. Kan sayımı kontrol edilmelidir. Karın ultrasonografisi ile kist ve damar yumağı olmadığından emin olunmalıdır.

Biyopsi nasıl yapılır?

İşlem sırasında uyanık olmanız gerekir. Deri antiseptik ile temizlenir. İğnenin gireceği alana lokal anestezik (o bölgeyi uyuşturan) ilaç enjekte edilir. Karın derisi üzerinden karaciğere iğne ile girilerek bir parça karaciğer dokusu alınır. Biyopsi iğnesinin karaciğere girişi sırasında hafif ağrı hissedebilirsiniz. Karaciğerden alınan örnek tetkik için patolojiye gönderilir.

Biyopsi sonrasında dikkat edilecek hususlar

Biyopsiden sonra hastaların en az 10 saat hastanede gözlenmesinde yarar vardır. Hastalar 5-7 gün istirahat etmeli, bir hafta süresince 5-7 kg'dan fazla ağırlık kaldırmamalı, yine bu süre içerisinde kanı sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır.

Poliklinik şartlarında karaciğer biyopsisi yapılabilir mi?

Evet, ancak poliklinik şartlarında karaciğer biyopsisi yapıldığında da hastalar en az 10 saat yakın gözlem altında tutulmalıdır, ancak mümkünse bir gece hastanede yatarak takip etmek daha iyidir.

Karaciğer biyopsisi yapılması sırasında ve sonrasında görülen istenmeyen durumlar nelerdir?

Bu konuda deneyimli kişilerin yaptığı biyopsilerde risk son derece azdır. Buna karşın biyopsi sırasında veya sonrasında bazı istenmeyen durumlar gelişebilir.

* Sık görülmeyen durumlar

İğnenin giriş yerinde kanama veya karın içi boşluğa kanama olması

Çok nadiren, iğne, girdiği alana yakın dokulara hasar verebilir. (Örneğin; safra kesesi, ince barsaklar, böbrek)

* Daha sık görülen durumlar

Biyopsi yapılan yerde ağrı: Genellikle 24 saat sürer. Gerekirse ağrı kesici alınabilir.

Bayılma

* Önemli, fakat sık görülmeyen durumlar

İnfeksiyon gelişmesi

Hava embolisi: Karaciğerden kan damarları içine hava kabarcıklarının girmesiyle oluşur.

Safra kesesinin yırtılması ve safranın batına yayılması

Ölüm

Karaciğer biyopsisi kimlere yapılmaz?

Biyopsi olmayı kabul etmeyen uyumsuz hastalara

Karaciğer dışı safra yollarında tıkanıklık olanlarda

Pıhtılaşma bozukluğu olanlara

Batında yaygın sıvı toplananlarda

Karaciğerde kist olanlara

Karaciğerde damar yumağı olanlara

Not: Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin sitesinden yaralanılmıştır.


İstanbul Enfeksiyon Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!