Karbondioksit anjiyosu, böbrek yetmezliği ve alerji hastalarına avantaj sağlıyor
Karbondioksit anjiyosu, böbrek yetmezliği ve alerji hastalarına avantaj sağlıyor

Kalp ve damar hastalıklarının tanısında anjiyografi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte anjiyografi sırasında damarları görünür kılan kontrast madde kullanılması alerjik reaksiyonlar ve böbrek hasarı başta olmak üzere bazı hastalar için önemli sorunlara yol açabilmektedir. Kontrast madde kullanılan anjiyografilerde alerjik reaksiyonlar %5 oranında gözlenirken, alerjik astım öyküsü bulunanlarda bu oran 10 kat deniz ürünü alerjisi olanlarda ise 3 kat artabilmektedir.

Alerjik reaksiyonların yanı sıra anjiyografide kullanılan kontrast madde böbrek hasarlarına da neden olabilmektedir. Anjiyo sırasında kontrast madde kullanılması böbrek hasarı olasılığını %11 düzeyine kadar çıkabilmektedir. “Kontrast nefropatisi” olarak adlandırılan bu durum karbondioksit anjiografisi tekniği kullanılarak önlenebilmektedir.

Karbondioksit anjiyosu önemli konfor sunuyor

Özellikle alerjik reaksiyonu ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan karbondioksit anjiyografisi hastalara büyük avantaj sağlamaktadır. İnert yani reaksiyona girmeyen bir gaz olan karbondioksit, kan içerisinde hızla dağılmakta ve solunum yoluyla atılmaktadır. Karbondioksit anjiyosu ile periferik atardamar ve toplardamarlarda balon anjioplasti ve stent işlemlerini yapabilmek mümkündür. Özel anjiyografi teknikleri ve bilgisayar yazılımları sayesinde karbondioksit gazı ile hassas görüntüleme yaparak kontrast kullanımına bağlı tehlikeler önlenebilmektedir.

Kimler karbondioksit anjiyosundan yararlanabilir?

Periferik arter hastalığı olan ancak böbrek fonksiyonlarının sınırda olması nedeniyle konvansiyonel anjiyo yapılamayan hastalar

Böbrek nakli olmuş, böbrek atardamarının ya da bir başka periferik atardamarın görüntülenmesi gereken hastalar

Diabet ile birlikte böbrek fonksiyonları bozulmaya başlamış damar hastaları

Hemodiyalize bağlı kronik böbrek yetmezliği hastalarında AV fistülün görüntülenmesi

Kontrast maddeye karşı bilinen alerjik reaksiyonu olan hastalar

Alerjik astım öyküsü olan hastalarda anjiyografi gereksinimi olduğunda ilk seçenek olarak akla gelmelidir.

Karbondioksit anjiyosu, beyin dolaşımında kısa da olsa akım kesintisine yol açabilmektedir. Kalpte de benzer şekilde etkiler yaratıp aritmilere neden olabileceği için karbondioksit anjiyosu kalp ve beyin dokusunun görüntülemesinde kullanılmamaktadır.


İstanbul Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!