Kardeş sevgisi dünyada hiçbir şeye değişilmez ancak ebeveynlerin, çocukları arasındaki yanlış tutumları ve aileye ansızın katılan bir bireyin, “misafir” olmadığının anlaşılması, kardeş çatışmalarını da beraberinde getirebiliyor.

Kıskançlık, bir anlamda kişiyi motive eden ve yükselten bir duygudur. İlkel olmayan, terbiye edilmiş ve kontrol altına alınan kıskançlık duygusu, kardeşler arasında olumlu etkiler yaratabilir.

Kardeşler arası çatışmanın temel nedeni ‘kıskançlık’ oluyor

Kardeşler arası kıskançlık ve çatışmanın cinsiyete göre farklılık gösterdiğini söyleyemeyiz ancak klinik gözlemlere göre, farklı cinsteki kardeşlerin daha az çatıştığını gözlemliyoruz.

İki kız kardeşi düşündüğümüzde, yaşama dair ilgileri, giyimleri ve tarzları aynı olacaktır. Dolayısıyla aynı anda, aynı şeye ihtiyaç duymalarından ve tek bir anne-babanın onlarla ilgileniyor olmasından kaynaklı olarak kıskançlık daha çok görülebilir. Erkek kardeşler arasında ise daha anlık sorunlar (benim harçlığımı aldın, o futbol topu benimdi gibi) olduğundan kızlara nazaran daha az tartışma konuları vardır.

Kardeş çatışmalarının temel kaynağını da kıskançlık duygusudur.


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!