TEDAVİ:

Klasik tedavide atelleme, anti inflamatuar ilaç kullanımı, bazen fizik tedavi, kullanılmaktadır.
KARPAL TÜNEL SENDROMU PEK ÇOĞUNDA TAMAMLAYICI TIP İLE ÇÖZMEK MÜMKÜN.
Klinik gözlemlerimde en etkin kombinasyon Nöralterapi & Manuel Terapi ve Manyetik Alan tedavisidir. Eğer lokal bir eflamasyon durumu söz konusuyla ozon da kullanılabilinir. Ancak Ozon tedavisi burda ilke seçenekerde değildir.
Bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında KTS altından yatan pek çok sorun olduğunu görürüz. Sorununa kaynaklık eden neden çok nadiren lokal olarak el bildiğinde diğer deyişle lokaldir.
NÖRALTERAPİ:
Lokal Tedavi:
Genellikle önkoldaki fleksör kaslarda tetik nokta saptanır. M.Pronaotor Teresdeki bir tetik noktaya yaptığımız enjeksiyon sonrası hastanın şikayetlerinde azalma saptanır. Kasın gergin olmasına, hipoksiye ve zamanla içinde gergin ve sert bir bant oluşmasına neden olan tetik nokta, tedavi edilmezse, tendinit, gelişmekte ve o bölgedeki eklemi, diğer kasları ve ekstremitenin beslenmesini etkilemektedir.
Önkolda tetik nokta tedavisi elin perfüzyonunu artıracaktır. Perfüzyon artmasıyla medan sinirinde beslenmesi düzelecektir. Karpal tuneldeki daralma sebebi anatomik (kırık v.s.) değilse nöralterapi çok iyi bir konservatif seçenektir.
Bunlar incelenirken benim litaratüre kazandırdığım torakal blokaj araştırılmalı ve bulunması durumunda manuel diyagnoz sonucu mobilize edilmelidir.
Bayanlarda sıkça karşımıza çıkan hormal disfonksiyon araştırılmalı ve giderilmelidir.
Segmental tedavi: Servikal 5-TH8 segmentlerini içine alacak şekilde quadell uygulanır.
Gangliyon Stellatum Uygulaması: Tekniğine uygun olarak patolojik taraf gangliyon stellatuma 3 cc , %1 prokain veya Lidokainle uygulama yapılır.
Bozucu alan regülasyonu : Segment dahilindeki bozucu alanlar tespit edilip regüle edilir. Üst ekstremite sorunlarında ağız içi patolojilerin ( amalgam dolgulari, metal kaplamalar, tonsillektomi skarı v.s.) bozucu alan etkisi mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bunların çözümsüz kaldığı durumda Manuel Terapi yaklaşımı ile boyun omuz ve ön kol başta olmak üzere tüm eksen organ incelenmeli ve sorunun kaynağı tespit edilmelidir.
Pulsatif manyetik alan tedavisi ağrı durumunda 10 ve 27 HZ olması gerekirken enflamsyon durumunda 1,2 ve 72,5 Hz olmalıdır.
Hastanın bedensel durumu bir latenz asidozu düşündürtüyorsa Proqunat, Reviqunat veya Vegatest ile bağırsak florasının durumu hangi besinlere karşı bir hassasiyeti olduğu, bedende birikmiş olan yıkım ürünlerini türü ve oranları tespit edilerek şelasyon uygulanmalıdır.
Daha fazla bilgi için NÖRALTERAPİ kitabıma bakınınız.

Dr. Hüseyin NAZLIKUL

Nöralterapi Derneği Başkanı

Manuel Tıp Derneği II. Başkanı

Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği II. Başkanı

Bilimsel Akupunktur Derneği Onursal Başkanı


İstanbul Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!