-Karpal Tünel Sendromu nedir?

El bileğinden geçerek parmaklara dağılan, el parmaklarının hareket etmesinde, ayrıca ilk 3 parmak ile 4.parmağınorta parmağa bakan yüzünün ağrı, ısı, dokunma hislerinin taşınmasında görev alan median sinir isimli yapının el bileği seviyesinde içinden geçtiğikarpal tünel içinde uzun süreli basınca maruz kalması sonucu hasarlanmasına bağlı ortaya çıkan durumdur. Sinir sıkışmaları içinde en sık rastlanan problemdir.

-Belirtileri nelerdir?

Başlangıçta el parmaklarında karıncalanma, iğnelenme benzeri rahatsız edici hisler, çabuk yorulma, ağrılarla ortaya çıkar. Şikayetler genellikle geceleri artış gösterir. Sıkışma durumu ilerledikçe ağrılar yoğunlaşır. Ağır vakalarda el parmaklarında-özellikle başparmakta güçsüzlük, kaslarda erimegörülür. Ayrıca duyu taşıyan liflerin harabiyetine bağlı olarak ellerde hissizlik gelişebilir.

-Kimlerde görülür?

Kadınlarda daha sık görülür. Ellerini kullanarak çalışanlarda, el bileğinin sürekli bükülü kaldığı durumlarda daha sık ortaya çıkar (bilgisayar kullanımı, ev hanımlarında yer silme, bez sıkma vs işlerinin çok yapılmasına bağlı olabilir). Gebelik döneminde hormonal değişikliklere ve vücut sıvılarında artışa bağlı olarak ortaya çıkabilir, geçici veya kalıcı olabilir. Şeker hastalığı, guatr, B12 vitamini eksikliği, romatizmal hastalıklara eşlik edebilir. Hastaların bir kısmında herhangi bir sebep bulunmadan da ortaya çıkabilir.

-Tanı nasıl konur?

Hastanın tipik şikayetleri ve nörolojik muayene bulguları tanıyı akla getirir. Ancak tanının doğrulanması ve sinir hasarının derecesinin belirlenmesi için EMG tetkiki gereklidir.

-Tedavisi nedir?

Hafif vakalarda el bileğinin istirahati ve kanal içindeki basıncı azaltmaya yönelik ilaçlar, hastanın şikayetlerini baskılamaya yönelik birtakım ilaçlar , lokal enjeksiyonlar yararlı olabilir. İleri vakalarda veya konservatif tedavilerden fayda görmeyen hastaların cerrahi tedavi açısından değerlendirilmesi gerekir. Cerrahi tedavide amaç, kanalın açılarak sinirin kanal içindeki basıncın azaltılması; böylece median sinirin basınca bağlı kalıcı harabiyetinin engellenmesidir.


İstanbul Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!