Kepçe kulak estetiği
Kepçe kulak estetiği

Günümüzde kepçe kulak deformitesi, toplumun %5’inden daha çoğunu etkiler. Her ne kadar hasta üzerindeki fizyolojik etkisi önemsiz olsa da, psikolojik ve estetik olarak ciddi etkileri olur. Kepçe kulak deformitesi temelde, kulak kepçesinin kafatasıyla yaptığı açının fazla olmasından, dış kulak kıvrımının oluşmamasından ve kulak kepçesinin derinliğinden oluşur.


Kulağın gelişimi: 1 yaşında, erişkin kulak genişliğinin %90’ına, 10 yaşında % 97-99’una ulaşılır. Kulağın uzunluk gelişimi daha yavaş olur. Şöyle ki 1 yaşında kulak uzunluğunun %75’i, 10 yaşında %93’üne ulaşılır.


Ameliyat zamanının planlanması: Ameliyat zamanının seçiminde, kulak gelişiminin yeterliliği, deformiteden kaynaklanan psikolojik stres, kulak kıkırdağının esnekliği göz önüne alınır. 6 yaşından sonra kulak kıkırdağı sertleşmeye başlar. Yapılan bir araştırmada gösterilmiştir ki 6 yaşından önce ameliyat edilen hastalarda, prosedürden 10 yıl sonra nüks oranı (tekrarlama riski) % 1.8; bununla beraber 6 yaşından sonra ameliyat edilen hastalarda ise % 30’dur. Bu sebeplerle sıklıkla okula başlamadan önce bu hastaların ameliyat edilmesini önerilir. Aynı zamanda, çocuk okulda arkadaşlarının alaylarına maruz kalarak stres yaşamaz.


Ameliyat tekniği: Kepçe kulak ameliyatı çocuklarda genel anestezi, erişkinlerde ise bölgesel anestezi ile yapılır. Kulak arkasından yapılan kesi ile çalışılır. Ameliyattan sonra 3-5. gün pansuman açılır. Bir hafta -10 gün arası dikişler alınır. Daha sonra hastanın 3 hafta sürekli, ardından 1 ay da geceleri tenisçi bandajı kullanması istenir. Enfeksiyon, kan toplanması, asimetri oluşabilecek istenmeyen sonuçlar olup oldukça nadir görülür.


Sonuç: Kıkırdağı bükme, eğme, dikişle şekillendirme, kıkırdak çıkarılması, zayıflatılması ve şekillendirilmesi gibi yüzlerce ameliyat tekniği tanımlanmıştır. Kulak yapısı ve anatomisinin, hastanın deformitesinin klinik olarak doğru değerlendirilmesi, cerrahın yeteneği ve hastaya uygun tekniğin seçilmesi, operasyonun mümkünse okul öncesi dönemde yapılması, ameliyat sonrası maksimum estetik sonucun alınmasını sağlar.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!