KIRIM KONGO ATEŞİ

Viral bulaşıcı bir hastalıktır.Etkeni olan virus çamaşır suyuna,deterjanlara,ultraviyole ışınlarına çok hassastır.Ancak 40 santigrad derecede konakda yaşayabilir. Virusun konağı kenedir. Kene sert kene grubundan (Hyalomma grubu )olup , 8 bacaklıdır. bir seferde yaklaşık 3000 yumurta yapar ve çoğu gelişip yaşar.Virus kenenin sindirim sistemindeki reseptörlerde çoğalır,kenenin tüm sistemini infekte eder. Kene ölmez ama kenenin ısırdığı insan ya hastalanır ya da ölür.Kene birkaç mm dir.İnsanın derisini ısırarak başını ve hortumunu cildinin içine sokarak kan emer,yapıştığı yerde günlerce kalır,boyu 0.5 _1 cm e ulaşır.Kene eskiden beri vardı ancak lokalizasyon değiştirdi.Kene bodur bitkilerde çalılıklarda yaşar.

Hastalığın ilk belirtisi 5,6 gün sonra başlar (Bu süre ortalama 3_10 gün arasında değişir.)Daha sonra nonspesifik belirtilerin görüldüğü prehemorajik dönem gelişir. Bu dönem 1_5 gün sürer. Hastada sıklıkla karın ağrıları ayrıca baş ağrıları vardır.Hastalığın son dönemi hemorajik dönem olup bu dönemde ateş ,kusma , karın ağrısı,kanamalar ve ciltte döküntüler vardır.Bu dönem 6_14 gün sürer.

Bu dönemde hastada sarılık yoktur . Karaciğer enzimleri yükselir,AST nin yükselmesi çoklu organ tutulumunu gösterir. Özgül antikorlar 4_7 gün sonra serumda gösterilebilir ,IGG sınıfındaki bu antikorlar serumda uzun süre kalır.

Özgül antikorların serumda 4 misli artması ,PLT<20.000, aPTT nin 60 saniyeden uzun olması, Fibrinojen<110mg/dl olması ciddi( FATAL ) kanamayı gösterir.

Hastalık çok bulaşıcıdır.Hastalığından şüphe edilenler,hastalar mutlaka izole edilmelidir.Hastdan hastane personeline hastalık geçer, izolasyon şarttır.Şüphenilen kişiler ve hastalar RİBAVİRİN ( 30 mg/kg :yükleme dozu ) ile tedavi edilir.Keneler birçok mikroorganizma taşır,ısırdığı yerde inflamasyon varsa stafilokoklara karşı antibiotikler verilir. Kene yapıştığı yerden koparılmadan cerrahi olarak portökü ile çıkarılmalıdır.

Baharda sağlıklı günler diliyorum.


İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!