Konuşma Gecikmesinin Nedenleri

Çocuğunuz 12 aylık olduğu halde konuşma istek ve çabası yoksa, 18 aylık olduğu halde aile üyelerini tanıyıp gösteremiyorsa, güle güle yap/ al-ver gibi basit komutlara uymuyorsa, 24 aylık olduğu halde konuşma becerisi gösteremiyorsa çocuğunuzda konuşma gecikmesi ihtimali üzerinde durmanız gerekiyor demektir. Çünkü bazı durumlarda konuşma gecikmesi belli başlı bir takım rahatsızlıkların veya çocuğun içinde bulunduğu olumsuz çevre koşullarının sebep olduğu bir durum olabilir.

Çocuklarda konuşma gecikmesinin birkaç sebebi olabilir, bunlardan en önemlileri;

1. Ailede geç konuşmuş bireyler vardır ve çocuk onlara çekmiş olabilir. Yani konuşma gecikmesi genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuğun konuşma gelişimi genetik özelliğe göre bir gidişat gösterebilir. Yine de işi şansa bırakmamak ve uzmanlardan destek almak gerekir.

2. Çocukta işitme sorunları olabilir. Yani çocuk tam olarak veya hiç duymadığı için konuşma becerisi gösteremiyor olabilir. Çünkü dil ve konuşma gelişimi için öncelikle çocuğun girdilerinin olması yani alıcı dilinin ve bunu destekleyen işitme sisteminin sağlıklı olması gerekir.

3. Gelişimsel olarak yaşıtlarından geri olabilir. Bu gerilik sadece dil gelişimi değil diğer gelişim alanlarında da gözleniyor olabilir. Kaba motor, ince motor, kişisel, sosyal, bilişsel gelişim açısından da çocuğun gelişim durumu farklılık gösteriyor olabilir.

4. Evde birkaç yabancı dil konuşuluyor olabilir. Çok dilli bir ortamda yetişen bir çocuk için ana dil gelişimi sorunlu bir süreç olabilir.

5. Anne veya bakım veren kişi çocukla yeterince ilgilenmiyor veya çocuğu ihmal ediyor olabilir. Burada sorun uyarıcı eksikliğidir yani çevresel bir sorun konuşma gecikmesine yol açmıştır. Çocukla karşılıklı iletişime geçmek yerine çok fazla TV, reklam ve müzik kanalları izlemesine izin veriliyor da olabilir bu da konuşmayı geciktiriyordur çünkü çocuk TV karşısında pasif bir iletişim halindedir.

6. Çocukta konuşmayı geciktiren “Yaygın Gelişimsel Bozukluk” grubundan bir bozukluk vardır. Bunların başında Otizm gelir. Eğer çocukta konuşma başlamamışsa veya başlamış olsa bile “aynı kelimeyi tekrar etme”, “söylenenleri tekrar etme”, göz teması kurmama, etrafa ilgisiz davranma, kendi etrafında dönme, sallanma, markalara ilgi gösterme, oyuncakların parçalarıyla ilgilenme (örneğin arabaların tekerleklerini çevirme) gibi davranışlar eşlik ediyorsa bu durumdan şüphelenilmelidir ve en kısa zamanda doğru uzmanlardan yardım alınmalıdır.

7. Bunlar dışında kalan bazı sebeplerde şöyle sıralanabilir:

• Anatomik sebepler
• Beyin hasarı
• Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar
• Mikrosefali ( baş çevresi küçüklüğü)
• Yarık damak, dudak
• Enfeksiyonlar
• Menenjit
• Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu
• Kimyasal ajanlara maruz kalma
• Gebelikte alkol kullanma
• Yenidoğan sarılığı
• Kafa travması
• İntrakaranial kanama
• Damar tıkanıklığı ile seyreden hastalıklar
• Metabolik
• Noromüsküler gelişim hastalıkları


İstanbul Pedagog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!