Anne karnındaki bebek, göbek kordonu (umblikal kord) aracılığı ile anneden beslenir. Göbek kordonu sonundaki plasenta-eş anne rahmine yapışık olup, bebek ile anne arasındaki besin ve oksijen alışverişini sağlar. Alınan kordon kanı ise; bebek doğduktan sonra kordon ve plasentada içinde kalan kandır. Bu kan kök hücre açısından çok zengindir.

Kök hücre her türlü hücreye dönüşebilir.

Kök hücreler, insan vücudundaki her türlü hücreye dönüşebilen özel hücrelerdir. Vücuttaki her organın hücresine dönüşerek, o organın onarımını yapabilecek kapasitededirler. En fazlada anne karnındaki fetal dönemde ve kordon kanında bulunurlar. Doğum sonrası bu hücrelerin dondurularak saklanması olanaklıdır. Doğum şekline bağlı olmaksızın, bebek doğduktan sonra göbek kordonu kesilir, gerideki kordon kısmı ve plasenta içindeki kan özel olarak tasarlanmış torbaya alınır. Bu yöntem; doğum sürecini etkilemez, acısızdır. Toplanan kanın miktarı arttıkça, alınmış kök hücre miktarı artar.

Kordon kanının dondurulup saklanması gerekçelerini özetlersek;

-Doğan bebeğin daha sonraki yaşamında herhangi bir organında gelişebilecek doku harabiyeti, kişi kendi dokuları ile uyumlu verici bulma sorunu ile uğraşmaksızın, kendi bebekliğinde alınan kendi kök hücreleri kullanarak tedavi edilebilir. Bu durumda verilen doku ile uyumsuzluk sorunu olmayacaktır.

-Bebeğin kardeş veya yakın akrabalarında çıkabilecek hastalıkların tedavisinde de alınacak bu kök hücreler kullanılabilir. Anne, baba veya kardeşler doku grubu uyarsa ki bu olasılık yabancı birisinden almaya göre çok daha yüksektir, kök hücrelerini kullanabilirler. İlerde kemik iliği nakli gerektiğinde, uygun kemik iliği bulunamaması riski olmadan yine kök hücreler kullanılabilir.

Kök hücreleri birçok hastalığın tedavisinde tedavi seçeneğidir. Bu hastalıklar çok sayıda olup, en önemlileri şunlardır : akut miyelositik lösemi, akut lenfoblastik lösemi, kronik miyelositik lösemi, kronik lenfositik lösemi, kronik myelomonositik lösemi, retinoblastom, Burkitt lenfoma, Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma, nöroblastoma, liposarkom, aplastik anemi, Fanconi anemisi, miyelofibrozis, amegakaryositik thrombositopeni, ß-thalassemi, orak hücreli-sickle cell anemi, Hunter sendromu, Krabbe hastalığı, Hurler Sendromu, Histiositozis, diyabet, Tay-Sachs hastalığı, osteopetrozis, Retiküler disgenezi, timik displazi, Wiskott-Aldrich sendromu, Omenn sendromu, her türlü immün yetmezlikler, Batten hastalığı.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!