Laparoskopik apendektomi (kapalı apendisit ameliyatı)
Laparoskopik apendektomi (kapalı apendisit ameliyatı)

Laparoskopik (kapalı) apendektominin açık apendisit ameliyatına göre belirgin avantajları vardır. Özellikle bayan hastalarda apendisit ile çok benzer bulgularla seyreden ve bu nedenle de apendisitten ayırımı oldukça zor yapılabilen birçok hastalık söz konusu olabilmektedir. Yumurtalık kistleri ile ilgili sorunlar (kist patlamaları, kanamalar, enfeksionlar vb.), tüp enfeksiyonları ve apseleri, yumurtalık torsiyonu (kendi etrafında dönerek kanlanmasının bozulması) , karın içi enfeksiyonlar, dış gebelik veya rahim ile ilgili problemler bu grupta sayılabilirler.

Ameliyata kapalı yöntem ile başlamak ‘tanısal laparoskopi’ olarak adlandırılan, karın içinin bir kamera aracılığı ile görüntülenmesine olanak verir. Bu sayede sorunun ne olduğunun saptanması ve kesinlik kazanması sağlanır. Hastada apendisit tanısının netleşmesi ile kapalı apendisit ameliyatı yapılabilmektedir. Eğer karın ağrısı veya mevcut klinik tablonun nedeni başka bir hastalık ise ameliyat tekniği veya tedavi protokolü değişebilmektedir. Nitekim günümüzde apendisit ile ayırıcı tanı gerektiren hastalıkların neredeyse tamamına kapalı yöntem ile de müdahale edilebilmektedir.

Laparoskopik apendektominin açık ameliyata kıyasla diğer başka avantajları da yara enfeksiyonu ve fıtık riskinin daha düşük olması, kozmetik olarak daha iyi yara yeri görünümü elde edilmesi, ameliyat sonrası ağrının daha az olması, günlük hayat aktivitelerine ve işe daha hızlı dönüşün sağlanabilmesi olarak sıralanabilir.

Ameliyat genel anestezi altında 2 veya 3 adet 0.5-1 cm’lik kesiler kullanılarak yapılmaktadır. Bu giriş deliklerinden yerleştirilen aletler yardımı ile apendiks dışarıya çıkarılır. Bu durum daha az ağrı, daha iyi bir yara görünümü ve daha hızlı bir iyileşme sağlamaktadır.


Zonguldak Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!