Laparoskopik cerrahi, karın veya göğüs bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda, alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır. Karın bölgesi uygulamalarında tanımlanan giriş noktalarından biri göbek deliği olarak seçilir. Böylece asgari doku hasarı ile gerçekleşen ameliyatların iyileşme süresi belirgin kısalır ve cerrahi sonrası izler yok denecek kadar az olur. Klasik cerrahi uygulamada görülen komplikasyonlar da en aza iner. Hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönerler.
Erişkin hastalarda laparoskopik cerrahi uygulamaları, son 30 yılda giderek artan bir ivme ile kullanım alanına girse de çocuk hastalarda uygulama henüz çok yenidir. Ülkemizde son 5 yıldır uygulanan pediatrik laparoskopi, çok sınırlı sayıdaki çocuk cerrahisi merkezinde yapılmaktadır.
Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik ve Endoskopik Ameliyatlar
Kolesistektomi
Splenektomi
Apendektomi
Nefrektomi
Böbrek biyopsisi
Fıtık onarımı
Lenf nodu biyopsisi
Barsak biyopsisi
Varikosel ligasyonu
Nissen fundoplikasyonu
Özofagoskopi, bronkoskopi
Gastrostomi butonu takılması
Periton diyaliz kateteri takılması
Orşidopeksi,non-palpabl testiste tanısal laparoskopi
Fıtık onarımında karşı taraf eksplorasyonu (tanısal laparoskopi)
Hirschsprung hastalığında laparoskopik yardımlı endorektal pull-through
Torakoskopi (dekortikasyon, lenf nodu biyopsisi, plevra biyopsisi, pektus deformiteleri)


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!