Malnütrisyonda beslenme -malnütrisyon
Malnütrisyonda beslenme -malnütrisyon

Büyüme ve gelişme için gerekli olan bir yada daha fazla besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde uzun süre yetersiz ve dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan klinik ve izlenmesi gereken bir tablodur.

Malnütrisyonun Nedenleri

1-Enerji ve Besin Ögelerinin Yeterince Tüketilememesi

Gelir azlığı,

Elzem besinlerin pahalı olması,

Çocuğa verilecek besinler konusunda bilgi eksikliği.

2- Çevre Sağlığı Koşullarının Yetersizliği

Enfeksiyonların yaygınlığı,

Tekrarlayan enfeksiyonlar.

3- Beslenmeyle İlgili Sosyo-Kültürel Etmenler

Emzirme süresi,

Ek besinlere başlama zamanı,

İnançlar,alışkanlıklar.

4-Doğuştan veya Sonradan Gelişen Hastalıklar

Malabsorbsiyonlar,

O2 kullanımında yetersizlikler,

Metabolizma bozuklukları.

Beslenme durumunun incelenmesi

Yaşa göre boyun kısa olması: Uzun dönemli beslenme yetersizliğini gösterir (bodurluk)

Boya göre ağırlığın düşük olması: Akut dönemdeki yetersiz beslenmeyi gösterir (zayıflık)

Yaşa göre ağırlık: Hem akut hem de kronik dönemdeki yetersiz beslenmeyi gösterir (düşük kilolu)

Malnütrisyonun Zararları

Çocuk ölümlerinin temel nedenlerinden biridir.

PEM’lu çocuklarda enfeksiyonlar ağır ve uzun sürelidir.

Büyüme-gelişme geriliği yaratır.

Çocuğun öğrenme yetisi bozulur.

Zihinsel gelişimde hasar oluşturur.


Ankara Diyetisyen uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!