Büyük memelerde sık görülen(kronik semptomlar) şikayetler: sırtta, omuza, başa vuran ağrılar, kolda, elde ağrı ve uyuşma. Öne doğru eğik duruş ve oturuş

şekli, sırt omurlarında şekil bozukluğu, omuzda askı izi, meme altında mantar enfeksiyonu, pişik, yatış pozisyonuna bağlı solunum problemleridir. Tedavi memenin küçültülmesidir.

Meme küçültme ameliyatı memesi gövdesine göre büyük olan bayanlara yada jinekomastisi olan erkek hastalara uygulanır. Meme gövdeye uygun büyüklüğe kadar küçültülür, doğal görünümlü olmasına özen gösterilir. Meme ameliyatı fizik gelişimini tamamlama yaşı olan 18 yaşından sonra yapılır. Juvenil jigontomasti (ergenlik ve ergenlik öncesi çok büyük meme) hastaları bunun dışındadır.

Kullanılacak cerrahi teknik için hasta; isteklerini, olmazsa olmazlarını, beklentilerini, hassas olduğu konuları doktoru ile paylaşmalıdır. Kesilerek yapılan bütün cerrahi girişimler ve operasyonlar (estetik girişimler de dahil) kesi izi ile biter. Dünyada hiçbir hekim bu sonucu değiştiremez. Operasyonu izsiz sonuçlandıramaz. Sadece izi gizleme yeteneğine sahiptir.

Ameliyat sonrası memeler; pansuman ve elastik bandaj kullanılarak opasyon yapılan bölge denetim altına alınır. Operasyonun yan etkileri; anestezi sırasında ve sonrasında olan rahatsızlıklar ile hematom ve enfeksiyon olarak adlandırılabilir ayrıca meme başında duyu kaybı oluşabilir. Duyu kaybından doğan hissizlik zaman içinde düzelir. Çok düşük bir olasılıkla bile olsa meme başında nekroz oluşabilir.

Operasyon sonrasında, memede kalan süt bezi miktarına göre aylık periyod sırasında ağrı hissi oluşabilir. Memenin kalıcı şeklini alması için bir yıl geçmelidir. Oluşacak iz, operasyon sonrası periyodik muyanelerle kontrol altına alınır. Ameliyat öncesi mamografi, USG yapılması gerekir, hastanın alerjik durumu, sigara kullanımı, genetik rahatsızlıkları ve geçirdiği hastalıklar ile düzenli kullandığı ilaçlar operasyon öncesi bilinmelidir


Antalya Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!