Meme kadınlar için ikincil bir seks karakteridir. Memesi normal yapıda olmayan kadın kendini güzel ve çekici bulmaz. Meme büyüklük ve hacmi A-B-C-D şeklinde harfler ile tanımlanır. 75-80-85 gibi tanımlamalar ise göğüs çapıyla ilgilidir ve bu seviye meme bölgesinden geçtiğinden dolayı meme büyüklüğü ile değişir ancak memenin büyüklüğünü gerçek anlamda belirlenmesinde hatalara neden olur. Göğüs çapı küçük ama meme büyük olabilir veya göğüs çapı büyük meme küçük olabilir. Memenin sarkma derecesini köprücük kemiğinden memenin renkli bölgesine kadar olan mesafeyi ölçerek belirleriz. Normal yapıdaki bir kadında köprücük kemiği ile memenin renkli bölgesi arasının 18 cm olması gerekir. Kişinin boyuna göre bu ölçü 1 hatta 2 cm ye kadar değişim gösterebilir. Yalansı sarkma olarak tarif edilen şekil bozukluğunda ise meme başının yeri normal yerinde iken meme iç dokusundaki sarkmadan dolayı meme sarkık yapıda olur.

Meme süt verme fonksiyonu dışında şekil olarak kadınların seksüel çekiciliğini, kendine güvenini ve mutluluğunu çok etkileyen fiziksel özelliktir. Bu nedenle olması gerektiği gibi meme yapısına sahip olmayan kadınlar estetik cerrah yardımına ihtiyaç duyarlar.

Memenin şekil bozukluklarını memenin küçüklüğü, büyüklüğü, sarkması ve sarkma ile küçüklüğün birlikte bulunması olarak dört ana başlık halinde toplayabiliriz.

Memenin küçük olması içinde bulunan süt bezleri ve yağ dokusunda yetersizlik olmasın kaynaklanır. Bunu etkileyen en önemli faktör genetik yapıdır. Memeyi büyültmek için meme içine veya meme dokusu çevresine uzun süre kalabilen dolgu malzemeleri veya yağ dokusu kullanılabilir ancak bu enjeksiyon metodları silikon protez kadar etkili sonuç vermemektedir. Bu nedenle tüm Dünya da ve ülkemizde en çok kullanılan meme büyültme tekniği silikon ile memenin büyütülmesidir. Silikonu yerleştirmek için memenin renkli kısmının alt kenarından, meme alt katlantı yerinden veya koltuk altından girilebilir. Renkli kısmın alt kenarından girilmesi izin daha belirsiz görünmesini sağlar. Bu teknik kadın süt verme yeteneğini kaybetmez. Meme ucu duyu bozukluğu da oluşmaz. Protezin yapısı tümüyle silikondur. Silikonun ham maddesi silisyum elementidir yani bilinen saf kumdur. Protez şekli göğüs yapısı, hastanın ve doktorun isteğine bağlı olarak damla veya yuvarlak yapıda olabilir. Günümüzde kullanılan protezler için verilen bir ömür yoktur. Ama protezde bir sorun olursa çıkarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Geç dönemde en sık görülen sorun protezin sertleşmesi şeklinde kendini gösteren ve protezi çevreleyen dokunun kalınlaşması ve sertleşmesidir.

Meme büyüklüğü kadınlarda omuz boyun ve sırt ağrılarına neden olur. Meme büyüklüğü sağlığı kötü yönde etkilemesinden başka rahat fiziksel aktivitede bulunmayı ve giyinmeyi zorlaştırır. Özellikle sıcak havalarda terleme kişide sıkıntı yaratır. Deniz ve havuzdan yararlanmayı güçleştirir. Küçültme operasyonları ile istenen meme büyüklüğüne kavuşulabilir. Küçültme operasyonunda genel olarak ‘’C ‘’ büyüklüğüne getirilir. Meme küçültülürken kişinin meme yapısı ve süt verme gereksiniminin olup olmamasına göre teknik belirlenmesi yapılır. Ancak amaç tüm operasyonlarda olduğu gibi en az iz ile en iyi şeklin verilmesidir. Çoğunlukla memenin süt verme fonksiyonu korunabilir. Meme ucunun duyusunda bazen ilk aylarda tam veya kısmi bozulma görülebilir ancak zamanla duyu normal haline yaklaşmaktadır.

Kadının hamilelik ve süt verme sonrasında veya belirgin kilo verilme sonrasında memenin büyük olan iç yapısının küçülmesine rağmen derinin bu küçülmeye uyum sağlayamamasından dolayı memelerde sarkma gelişir. Meme toplama operasyonu ile sarkık ve gevşek olan meme dokusu sıkılaştırılabilir ve olması gereken seviyeye kaldırılır.

Memenin sarkık olması ile birlikte hacminin de küçük olduğu yapı bozukluklarında ise hem meme toplama ameliyatı, hem de büyültme operasyonu birlikte yapılır. Büyültme işleminde silikon meme protezi kullanılır. Büyültme operasyonlarında genel olarak memenin ‘’B’’ büyüklüğüne getirilmesi planlanır.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!