MESANE KANSERİ

Erkeklerde 7. sıklıkta görülen kanserdir.

Erkeklerde kadınlara göre 4-5 kat daha fazla görülür.

Hastaların %75 inde kanser yüzeyel kalmıştır ve bu sunuda yer alacak videoda belirtilen şekilde kapalı yöntemle ameliyatı yapılır.

KİMLER MESANE KANSERİ RİSKİ TAŞIR?

Sigara kullanımı en önemli risktir.

Meslekleri gereği aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve klorlu hidrokarbonlara maruz kalanlar (endüstriyel tesisler, boya işleme, boya, metal ve petrol ürünleri).

Ailesinde mesane kanseri bulunanlar.

İçme suyundaki arseniklere maruz kalanlar.

NAT2 yavaş asetilasyon fenotipi olan kalıcı saç boyaları kullananlar.

İyonize radyasyona maruz kalanlar.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ

Yüzeyel Tümörler: Kapalı yöntemle kazınarak (TUR-MT) tedavi edilirler

Derin Tümörler: İdrar kesesinin alınması, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile tedavi edilirler

MESANE KANSERİ AMELİYATI (TUR-MT)

Yaklaşık bir kalem kalınlığındaki metal bir tüp ve bunun içerisinde yer alan kameralı sistem ile idrar yapılan kanaldan; idrar kesesine (mesane) ulaşılır.

Bu kameralı sisteme monte edilen ve elektrik akımı yardımıyla dokuların kesilmesi ve damarların yakılmasını sağlayan bir elektrot bulunur.

Mesanede kanamaya neden olan kitle elektrik akımı yardımıyla ile kesilir ve kanayan damarlar yakılarak kanama kontrol edilir.

Ameliyat boyunca kesilen dokuları ve kanı temizlemek için sıvı kullanılır.

Operasyon bitiminde mesaneye sonda yerleştirilir ve birkaç gün boyunca kalır.

MESANE KANSERİ AMELİYAT (TUR-MT) RİSKLERİ

Kan verilmesini gerektirecek kanama oluşabilir (< % 1)

Operasyon sırasında mesane delinebilir, barsaklara hasar verilebilir ve hasar onarımı için cerrahi tedaviye ihtiyaç olabilir. ( < % 1)

Mesanedeki kitlenin alındığı yerden 3 haftaya kadar kanama olabilir. (<%12)

Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir

Dış idrar kanalında (üretra) darlık gelişebilir. ( % 5)

Dış idrar kanalında yaralanma gelişebilir ve bu açık onarıma veya karından geçici bir kateter takılmasına ve operasyonun ertelenmesine neden olabilir.( < % 1)

Ameliyat sonrasında 1/200 oranında ölüm görülebilir.

Obez kişilerde ve sigara içicilerinde yara ve akciğer enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları ve trombüs (damar pıhtılaşması) açısından risk artmıştır.


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!