Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB-Laparoscopic Adjustable Gastric Band) ameliyatı nedir?

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) cerrahisi obezite tedavisinde uygulanan en sık tekniktir. Anatomik hiçbir yapıyı değiştirmeden yada karın içi hiçbir organı kesmeden yapılmaktadır. Midenin başlangıç kısmını çepeçevre sararak, mide girişinde yaklaşık 30-50 cc hacimde küçük bir poş oluşturulur. Bu işlem sonrasında mide, üst kısmı küçük, alt kısmı ise geniş ve arasındaki geçiş aralığı ayarlanabilen bir kum saatine dönüştürülür.

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB-Laparoscopic Adjustable Gastric Band) ameliyatının bana etkileri nelerdir ?

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) cerrahisi tamamen geri dönüştürülebilir bir ameliyat seçeneği olması nedeniyle önemlidir. Sadece hacim kısıtlayıcı bir tekniktir. Hastalar küçültülmüş yeni mide poşları nedeniyle çok daha küçük porsiyonlar ile hızlı tokluk hissine ulaşmaktadırlar. Ancak bu hızlı tokluk hissi sık acıkma hissi ile takip edilmektedir. Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) cerrahisi olan hastalar sık sık ama küçük porsiyonlar yiyerek beslenmektedirler.

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) cerrahisisonrasında hasta uyumu tam olduğunda sonuçlar başarılı ve kalıcı olmaktadır. Ancak iyi seçilmemiş hasta gruplarında, hem kilo kaybında yetersizlik, hem de komplikasyonlarda artış azımsanmayacak oranlarda görülebilmektedir.

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) yapılan hastaların yakın takibi ve düzenli kontrolleri gerekmektedir. Hastaların dietisyen kontrolünde beslenme programlarına uyum göstermeleri tedavinin başarında en önemli faktördür.

Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı (LAGB) ameliyatının, laparoskopik yolla uygulanıyor olması geleneksel ameliyat yöntemlerine ait yüksek yara yeri problemleri, kesi yeri fıtıkları ve ameliyat sonrası ağrı gibi sorunları büyük oranda ortadan kaldırır.

Ameliyat, hiçbir emilim kısıtlayıcı etkiye sahip olmadığından, vitamin ve mineral eksiklikleri yapması beklenemez. Ancak yetersiz gıda alımına bağlı olarak özellikle demir ve vitamin B12 eksiklikleri görülebilir.

Ameliyat süreci nasıl yürütülür?

Ameliyat öncesi

Ameliyat planlanan hastalar obezite tedavisi ile ilgilenen doktor ekibi tarafından ameliyat öncesinde detaylıca değerlendirilir. Bu değerlendirme endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları tarafından her hastaya mutlaka yapılır. Hastaların metabolik kondisyon ve şartlarına göre gereğinde göğüs hastalıkları, kardioloji konsultasyonları yapılır.

Ameliyat evresi

Hastanın karnında hepsi 1 cm olan 4 kesi yapılarak kamera ve aletler yerleştirilir. Midenin girişinde 35 cc kadar kalacak şekilde ayarlanabilir mide bantı yerleştirilir.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrasında hastanede bir gece yatırılır. Taburcu olurken diyetisyen tarafından ilk kontrole kadar olan beslenmeniz planlanır. İlk kontrol birinci ayda yapılır. Mide bandınız ilk kontrolde şişirilerek ayarlanır. İlk yıl boyunca obezite cerrahınız haricinde endokrinoloji, psikiyatri ve diyet uzmanı tarafından yakın takibiniz yapılır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!