Mikrotese
Mikrotese

Bir erkeğin menisinde hiç sperm olmaması değişik nedenler ile ortaya çıkabilir. Bunların bir kısmı sperm kanallarının tıkanıklığına bağlıdır. Böyle bir durumda testislerde sperm üretimi olmakla beraber bu spermler kanallardaki tıkanıklık nedeni ile meni ile dışarıya atılamamaktadır. Bu durumda tıkanıklığa bağlı sperm olmamasından söz edilir. Tıkanıklığa bağlı azoospermi olgularında ince bir iğne ile tıkalı olan kanallara (PESA) ya da testis dokusu içine girilerek (TESA) küçük parçalar alınır. Bu parçalar içinde sperm bulma oranı %100’e yakındır. Tıkanıklığa bağlı olmayan durumlarda ise testislerde sperm üretimi ya hiç yoktur ya da belirli alanlarda çok sınırlı sayıda olmaktadır.
Cerrahi sperm arama yöntemleri ile testisin değişik bölgelerinden alınan çok sayıda parça incelendiğinde sperm hücresi bulunabilmektedir. Mikroskopik TESE yöntemi böyle vakalarda sperm elde etme şansını büyük oranda artırmaktadır. Menisinde sperm olmayan erkeklerde, ameliyat mikroskobu kullanılarak testisinden sperm elde etmek için yapılan bu işlemde , sperm bulunan alanlar daha kolay tanımlanarak sperm elde edilebilmektedir. MikroTESE yöntemi sperm bulma oranını %30-40’lardan %60-70’lere yükseltirken aynı zamanda testisten doku kaybını 70 kat azaltmaktadır. Bunun dışında, bu yöntem ile testisi besleyen damarlar daha az zarar görürken, operasyon sonrası oluşabilecek yan etkiler de azaltılabilmektedir.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!