MYOM NEDİR?

Myom, rahim düz kasından kaynağını alan fibröz bağ dokusu elementlerinide içeren iyi huylu tümördür. Sınırları belirgin ve düzenlidir. Kadınlarda rahimde gözlenen en sık iyi huylu tümördür. Her 2-4 kadından birinde gözlenir. Rahimde büyümeye neden olabilir. Sert taş gibi(kalsifik dejenerasyon) olabildikleri gibi yumuşakta olabilirler(kistik dejenerasyon). Puberte(ergenlik) öncesi görülmezler ve menepoz sonrası küçülürler. Bu özelliği sex hormonları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Araştırmalar östrojen ve progesteron açısından myomlarda rahim düz kasına göre daha fazla progesteron reseptörü içerdiğini göstermektedir. Progesteron myomlarda büyümeye neden olmaktadır.

YERLEŞİMİNE GÖRE MYOMLAR

1- İNTRAMURAL : Rahim duvar kasının orta kısmında olan myomlardır.

2- SUBMÜKÖZ : Rahim duvar kasının daha çok iç kısmına doğru yerleşen
myomlardır.(rahim içi boşluk(kavite) içine doğru büyüyen)

3- SUBSERÖZ : Rahim duvar kasının dış kısmına doğru yerleşen myomlardır.
Rahme dışardan bakınca görülebilir yerleşimlidirler.

4- İNTRALİGAMENTER : Rahmi yerinde tutan kuvvetli bağların içinde gelişen
myomlardır.

5- VAJENE DOĞMUŞ : Rahim iç boşluğundan vajen içine doğru sarkmış sapı olan
myomlardır.

6- PARAZİT MYOM : Myomun rahim dış duvarına doğru saplı bir şekilde
çıkıp,olduğu yerden ayrılan ve batın içi organlara
tutunarak oralardan kanlanan myomlardır.

MYOMUN GENETİK İLE İLİŞKİSİ

Myomların düz kas hücresindeki somatik mutasyonlar sonucunda geliştiği, özellikle 12. ve 14. kromozomdaki translokasyonlar(yer değiştirmeler) veya 6. – 7. kromozomdaki delesyon(silinme) ve anomaliler sonucu geliştiği tespit edilmektedir.
Ailesel geçiş açısından değerlendirildiğinde myomu olan kadınların birinci derece yakınlarının yaklaşık % 40 ında myoma uteri saptanmaktadır.

MYOMUN GEBELİK İLE İLİŞKİSİ

İçerdiği reseptör oranlarına göre hastaların yarısında gebelik boyunca myom ların büyüklüğünde bir değişiklik izlenmez.1/4 ünde myomlar hızlar büyür. 1/4 ünde ise izafi bir küçülme gözlenir.
Yapılan araştırmalarda myom oluşumu ve büyümesinde doğum kontrol hapı kullanımının anlamlı bir ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur.

MYOM OLAN HASTADA ŞİKAYETLER
1- Kanama (EN SIK)
2- Ağrı
3- Diğer organlara Bası
4- İnfertilite(kısırlık)

KANAMA : En sık uzamış ve miktarı artmış adet kanamaları şeklinde kendini gösterir.
Özellikle submüköz tip myomlar kanamaya neden olur

AĞRI : Kronik pelvik(kasık) ağrısına neden olabilir.

BASI : Myom büyüdüğü zaman çevre organ ve yapılara bası yapabilir. Örneğin
üretere bası yaparak böbrek süzme yollarında idrar birikimine bağlı
genişleme(dilatasyona), idrar kesesi(mesaneye) bası yaparak sık idrara
çıkma(pollaküri), idrara çıkarken yanma(dizüri), rektuma bası yaparak
kabızlık(konstipasyon) gibi şikayetlerin oluşmasına sebebiyet verebilir.

İNFERTİLİTE : Özellikle intrakaviter(rahim içi) ve submüköz myomlar fetüsü
oluşturacak ilk hücresel yapının rahim duvarına yapışmasında zorluk
oluşturarak infertiliteye neden olabilmektedir.

MYOM VE TANI YÖNTEMLERİ

Pelvik muayene sırasında ve klinik özellikleri ile myom düşünülen hastada tanı için kullanılan en sık ve yaygın yöntem abdominal(karından) veya transvajinal(hazne) olarak yapılan ultrasonografik değerlendirmedir. Ayrıca daha az sıklıkla kullanılan, myom sayısı ve yerleşimini daha net değerlendirebilen magnetik rezonans yöntemide kullanılabilmektedir.

MYOMDA TEDAVİ

1- Cerrahi tedavi,
2- Medikal tedavi,

Cerrahi tedavi : Myomlar cerrahi yöntemler;

Laparotomi : Karın ön duvarından açılan küçük bir kesi hattından rahme ulaşılarak
myomun çıkarılması
Histeroskopik rezeksiyon : Vajinal yolla kamera eşliğinde rahim içine girilip
myomun çıkarılması(submüköz myomlar)
Laparoskopi : Karından yaklaşık 2 – 3 küçük delikten özel aletler yardımı ile rahime
ulaşıp myomun çıkarılması.
Histerektomi : Rahmin tamamen çıkarılması.(özellikle çok sayıda yaygın myom
Varlığında,çocuk istemi olmayan ailesini tamamlamış hastalarda)

Medikal tedavi : GNRH analogları , GNRH Antagonistleri , Danazol, RIA(spiral), Mifepriston gibi medikal ilaçlar kullanılarak sex hormonlarını etkilemek ve onların kan düzeylerini değiştirmek suretiyle myomlarda küçülme gerileme tedavileri yapılabilmektedir.

40 yaş altında çocuk istemi olan hastalarda myomun çıkarılması uygun seçenektir. Myom çıkarılması sonrası tekrarlama riski %15-45 civarındadır.


Antalya Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!