Obezite ameliyatına uygunluk, çeşitli kriterlerin değerlendirilmesiyle belirlenir. Herhangi bir cerrahi prosedürde, her şeyden önce güvenlik gelir ve bu uygunluk kriterleri komplikasyonların oluşma riskini en aza indirmeye yarar. Hastalar, çeşitli zorluklar ve bunun yanında ödüller de vaat eden bu zayıflama yolunda yürümeden önce zihinsel ve fiziksel açıdan hazır olmalıdır. Obezite ameliyatına uygunluk kriterleri, hastaya, hastaların tıbbi geçmişlerine göre değişmektedir. En yaygın kullanılan bazı kriterler aşağıdadır:

Yaş: 18 ve 65 yaş arası hastalar obezite ameliyatı için genellikle uygun adaylardır. Ergen ve yaşlılarda zayıflama ameliyatı, kendine özgü zorluklara sahiptir ve doğasında riskler vardır. Bu nedenle, bu prosedürler nadir görülen olgular için ayrı tutulur.

Genel sağlık durumu: Hastanın sağlık durumu, ciddi komplikasyon riski az olan bir ameliyatı geçirebilecek kadar iyi olmalıdır. Diyabetli olup kontrol edilmeyen hastalar ve/veya ameliyattan önce sigarayı bırakmayanlar, bu cerrahi işlem için uygun olmayabilir. Ameliyat öncesi tanı testi, bir hastanın ameliyat olup olamayacağını belirleyen çok önemli bir unsurdur.

VKİ: Vücut kitle indeksi (VKİ), hastanın zayıflama ameliyatına uygun olup olmadığını tespit eden bir kılavuzdur. VKİ değeri 35 ya da üstü olan ve bir veya daha fazla obeziteye bağlı hastalığı olan hastalar ile VKİ değeri 40 ya da daha fazla olan hastalar, eşlik eden hastalıklarına bakılmaksızın ameliyat için uygundur.

Zayıflama çabaları: Bariatrik cerrahi sihirli bir değnek değildir ve hastaların daha önce diyet ve egzersiz yoluyla zayıflamaya çalışmış olmaları gerekir. Hastalarımızı bir psikolojik teste tabi tutarak, ameliyattan sonra uzun vadede kilo kaybı ve bakımları için uyulması gereken kuralları takip edecek istekleri ve yetenekleri olup olmadığını ölçeceğiz.

Yukarıdaki kriterler her ne kadar obezite cerrahisine yönelik en yaygın uygunluk koşullarını temsil ediyor olsa da; seçtiğiniz prosedüre bağlı olarak büyük ölçüde değişeceklerdir. İlk konsültasyonunuzdan sonra, obezite ameliyatının size faydalarını ve hangi prosedürün sizin durumunuz için en iyisi olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!