Obezite bana ne yapar?
Obezite bana ne yapar?

OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ OLABİLECEK CİDDİ HASTALIKLAR VE ÖLÜM

Ölüm riski:

Ciddi obezite ek hastalıkların gelişimi ve ölüm oranlarını arttırmaktadır. Tüm sebeplerden kişi başı bir yılda gözlenebilecek ölüm oranı ciddi obez bayanlarda obez olanlara göre yaklaşık olarak 1.4 kat artarken sağlıklı kiloda olanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazladır. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına yatkınlık sağlayan diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi risk faktörleri de obezite ile artmaktadır.

Diyabet:

Özellikle diyabet ile obezite ilişkisi çok güçlüdür. Diyabet sıklığı sağlıklı kilodaki insanlarda %3 iken, kilolu insanlarda %6, obezlerde % 11 ve morbid obezlerde % 19’ dur.

Kalp hastalıkları:

Morbid obezlerde kalp ve akciğer rezervi de ciddi oranda azalmakta, neredeyse kalp yetmezliği etkisi oluşturabilmektedir. Kritik hastalığa sahip morbid obez bireylerde sağlık problemleri ve ölüm oranları yüksektir.

Diğer hastalıklar:

Uyku apnesi, obezite hipoventilasyon sendromu, astım, gastroözofageal reflü hastalığı, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, konjestif kalp yetmezliği inme, alkolik olmayan karaciğer hastalığı, alkolik olmayan karaciğer yağlanması, siroz, bel ağrıları, dejeneratif eklem hastalıkları (diz, kalça), pseudotumör serebri, idrar kaçırma, polikistik over sendromu ve göbek fıtığı gibi sık görülen tıbbi rahatsızlıkların obezite ile yakın ilişkisi bilinmektedir.

Kanser riski:

Yemek borusu (özofagus), rahim (uterus), mide, kalın barsak (kolon), meme, prostat, karaciğer ve böbrek kanseri gelişme riski obezite ile artmaktadır.

Psikiatrik problemler:

Morbid obez bireyler aynı zamanda artmış depresyon, anksiyete ve yemek bozukluğu riskine de sahiptirler. Tüm yaş guruplarında morbid obezite ile hayat kalitesi skorları düşmektedir.

Toplumsal maliyet:

Morbid obezlerde sağlık harcamaları normal kilodaki bireylerin iki katından daha fazladır.


Samsun Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!