Obezite cerrahisi yöntemleri
Obezite cerrahisi yöntemleri

Obezite ameliyatları ya da bariatrik cerrahi olarak da adlandırılabilen obezite cerrahisi, temel olarak ikiye ayrılır;

1) Engelleyici (restriktif, kısıtlayıcı) girişimler

- Ayarlanabilir mide bandı,

- Tüp mide ameliyatı,

- Gastroplastiler (vertikal veya horizontal bant)

2) Emilim bozucu (malabsortif) girişimler

- Gastrik By-pass ( Roux-En-Y Gastrik By-pass/ Mini Gastrik By-pass),

- Biliyopankreatik diversiyon ve/veya duodenal switch

Ayarlanabilir mide bandı (Adjustable gastric band):

Mide, girişine koyulan silikon bir bantla kabaca ikiye ayrılır. Yeni mide hacmi 15-20 ml dir. Bandın devam eden bir ucu cilt alına yerleştirilen bir porttur. Bu porttan enjektör ile verilen steril serum fizyolojik sıvı ile periyodik aralıklarla hastanın kilo durumuna bağlı olarak band sıkılıp gevşetilebilir. Bu yüzden ayarlanabilir mide bandı adını almıştır. Günümüzde popülerliğini yitirmiş bir yöntemdir. Çok az sayıda merkezde uygulanmaya devam etmektedir.

Tüp mide (Sleeve gastrektomi) ameliyatı:

Ameliyat esnasında ağızdan mideye yerleştirilen bir buji (tüp) kılavuzluğunda, mide boylamasına kesilerek yaklaşık %80 i çıkarılır ve mide, yaklaşık hacmi 100 ml kalacak şekilde küçültülür. Geriye boru şeklinde bir mide kalır.

Bu teknikte midenin büyük bir bölümü çıkarılır. Gıda alımını sınırlandırıcı/kısıtlayıcı bir girişimdir.

Ayrıca midenin fundusu çıkarıldığı için, buradan salgılanan ve iştahı düzenleyen ghrelin denilen iştah hormonu da azalır. Bu sayede iştah da baskılanır.

Bunun yanı sıra mide boşalma hızı artar, lardan salgılanan bazı hormonların kandaki düzeylerinde değişiklikler olur.

RNY Gastrik By-pass ( Roux-n-Y Gastrik By-pass):

Temel olarak emilim bozucu girişimler arasında yer alsa da aslında hibrit bir girişimdir.

Bu teknikte mide poşu 20 ml ye kadar küçültüldüğü için engelleyici komponenti de önemlidir.

Ameliyatta mide girişi kibrit kutusu şeklinde (15-20 ml) kalacak şekilde geriye kalan mideden ayrılır.

Bu yeni küçük midenin boşalımını sağlamak için buraya bir ince getirilir ve dikilir. Safra ve pankreas sıvılarının devamlılığını sağlamak için de bu anastomozun (birleşimin) yaklaşık 150. cm sine anastomozu yapılır.

Bu teknikte hem mide küçültülerek kısıtlayıcı etki edilmiş olur. Hem de midenin büyük kısmı, oniki parmak ve yaklaşık 200 cm lik ince kısmı sindirim işlemine katılamaz, devre dışı kalır. Böylece de emilim bozucu etki de elde edilmiş olur.

Mini-Gastrik By-pass (MGB)-Tek anastomozlu Gastrik By-pass (OAGB):

mini gastric bypass ile ilgili görsel sonucu
Bu teknikte uzun ince ve tüp şeklinde bir mide kısmı ayrılır. Treitz ligamentinden itibaren yaklaşık 200 cm den bir ansı getirilerek bu yeni oluşturulmuş tüp şeklindeki mideye anastomoz edilir.

Bu da hibrid bir ameliyattır, ancak emilim bozucu etkisi daha belirgindir.

Eşlik eden yandaş hastalıkların çözümünde daha başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak emilim bozukluğuna ait komplikasyonlar daha sık görülür.

Bunun yanı sıra safranın mideye reflüsüne ait komplikasyonlar da vardır.

Bu teknikte hem mide küçültülerek kısıtlayıcı etki edilmiş olur. Hem de midenin büyük kısmı, oniki parmak ve yaklaşık 200 cm lik ince kısmı sindirim işlemine katılamaz, devre dışı kalır. Böylece de emilim bozucu etki de elde edilmiş olur.

Biliyopankreatik Diversiyon ±Duodenal Saptırma (Switch)

Klasik BPD 1970’li yılların sonunda Nicola Scopinaro tarafından tanımlanmış önemli bir emilim bozucu girişimdir. Bu teknikte Midenin büyük bir kısmı çıkarılır. ince -kalın birleşim noktasından başlanarak geriye doğru 250.cm bulunur ve kesilir. Üst taraftaki , ileoçekal bölgeden 50.cm’ye anastomoze edilir. Distal ince ise subtotal gastrektomi sonrası kalan mideye anastomoze edilir. Temel felsefe yağların ve nişasta gibi kompleks karbonhidratların emilimini azaltmaktır.

Bu ameliyatın en önemli komplikasyonu protein malnutrisyonu (emiliminin bozulması) ve vitamin eksikliklerine bağlı komplikasyonlardır.

Bu yüzden seçilmiş olgularda uygulanır.

Tüm adı geçen girişimler arasında en az uygulanan tekniktir.

Emilim bozukluğu komplikasyonlarını biraz olsun azaltmak için, klasik BPD tekniğinde modifikasyon yapılıp mide vertikal olarak küçültülmekte ve duodenum 3-4 cm korunmaktadır.


Denizli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!