OBEZİTE VE MEME KANSERİ İLİŞKİSİ

Meme Kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türü olmanın yanında kansere bağlı kadın ölümlerinin de en sık sebebidir.

Meme Kanseri kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25 ini oluşturmakla kalmaz kadınlar arasına kansere bağlı çlümlerin % 15 inin sebebidir.

İşin aslı tüm bu bilgiler yeni sayılmaz zira Meme Kanserinin görülme sıklığı günümüzde herkes tarafından bilinmektedir.

Asıl yeni olan bilgi Obezite ile Meme Kanseri arasındaki ilişkidir. Zaten son yıllarda Obezitenin neredeyse her tür kanseri arttırdığı bilimsel çevrelerde yazılmaya başlandı.

Burada size yazacağım derleme ise doğrudan Obezite ve Meme Kanseri arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Tam bu aşamada Üçlü Negatif Meme Kanseri dediğimiz (Triple Negatif Breast Ca) meme kanserinden bahsetmeliyim. Bu üçlü negatif meme kanseri meme kanserleri arasında en diğer meme kanseri türlerin oranla çok daha hızlı ilerlemesi, teşhis anında daha büyük bir tümeörle karşımıza gelmesi ve metastaz adı verilen yayılmayı daha hızla gerçekleştirmesi sebebiyle önemlidir.

Amerika’ da yapılan bir çalışmada obez olmayan yani beden kitle indeksi 25'in altında olan kadınlarda

Üçlü Negatif Meme Kanseri oranı %13 iken, kilo fazlası olan kadın grubunda yani beden kitle indeksi 25-30 arası olanlarda bu oran %23 tür, geri kalan hasta grubu ise obezite grubudur, yani özetlemek gerekirse Üçlü Negatif Meme Kanseri hastalarının % 64 obezite hastalarından çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Obezitenin meme kanserini arttırmasının yanında, meme kanserinin daha agresif bir şekli olan Üçlü Negatif Meme Kanseri riskini de çok ciddi olarak arttırdığı görülmektedir (1).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada 112 Üçlü Negatif Meme Kanseri hastası incelenmiştir ve bu hastaları % 27 ’ si normal kilodayken, %73 ‘ünün fazla kilolu ve obez olduğu görülmüştür (2).

Çok ayrıntıya girmek istemiyorum ancak sanırım kısaca bahsetmekte yarar var. Meme Kanserini arttıran faktörler arasında kandaki IGF-1, Leptin gibi maddelerin artışı ve Adiponektin adlı maddenin azalması vardır, ve obezite hastalarında da aynen böyledir, obezite hastalarında IGF-1 ve Leptin artarken, Adiponektin azalmaktadır.

Başka bir çalışma ise genel olarak obezitenin Meme Kanseri riskini 2 kat arttırdığını ortaya koymaktadır (3)

Son olarak belirtmek istediğim konu ise obezite sadece meme kanserine yakalanma riskini arttırmaz, aynı zamanda Meme Kanseri teşhisi konmuş hastalar için çok önemli olan hormon tedavisinin başarısını azaltmaktadır yani hastalıktan iyileşmeyi de azaltmaktadır (4).

Maalesef bu konulardan bahsetmek zorundayız zira kanser konuşulması çok hoş bir konu değil ancak burada umut verici olan şey şudur ki obezite tedavi edildiğinde bu kanserlere yakalanma riskleri de azalmaktadır.

Ve bir umut verici durum da şudur ki obezite ameliyatları ülkemizde çok başarılı bir şekilde ve en ileri teknolojilerle yapılmaktadır, dahası ülkemize bir çok ülkeden insanlar obezite ameliyatı olmak için gelmektedir.

Sanırım burada bu yazıyı bitirmelityim; son olarak şunu eklemeliyim ki, obezite problemi olan ve diyet ve sporla kilo veremeyen hastalar mutlaka bu durumu doktorlarıyla konuşmalı ve obezite tedavisi ve ameliyatı seçeneklerini değerlendirmelidirler, zira obezite çok tehlikeli bir hastalıktır ancak tedavi edildiğinde de hastanın hayat kalitesi ve sağlık durumu çok ciddi olarak artmaktadır

Op Dr Selim Birol

Dünya Obezite Merkezi

Kaynaklar:

Derlemenin yapıldığı ana kaynak makale: Triple negative breast cancer and its association with obesity (Review) HENG SUN1,2, JING ZOU3 , LING CHEN1 , XUYU ZU1 , GEBO WEN1,2 and JING ZHONG1

1- Mowad R, Chu QD, Li BD, Burton GV, Ampil FL and Kim RH: Does obesity have an effect on outcomes in triple-negative breast cancer? J sur Res 184: 253-259, 2013.

2- Cakar B, Muslu U, Erdogan AP, Ozisik M, Ozisik H, Tunakan Dalgic C, Durusoy R, Karaca B, Sezgin C, Karabulut B and Uslu R: The role of body mass index in triple negative breast cancer. Oncol Res Treat 38: 518-522, 2015.

3- Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K and Thun MJ: Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. Adults. N Engl J Med 348: 1625-1638, 2003.

4- Glucose impairs tamoxifen responsiveness modulating connective tissue growth factor in breast cancer cells.

Ambrosio MR1, V1,Costa V2, Liguoro D1, Collina F3, Cantile M3, Prevete N1, Passaro C1,Mosca G1, De Laurentiis M4, Di Bonito M3, Botti G3, Franco R5, Beguinot F1, Ciccodicola A2,6, Formisano P1.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!