Sağlıklı bireylerde alınan enerjiyle harcanan enerjinin dengede tutulması gerekir. Alınan enerji harcanan enerjiden fazlaysa bu durum vücutta yağ birikimiyle sonuçlanır. Erkeklerde yağ oranını %18 ‘den bayanlarda ise % 25’ ten fazla yağ birikimi obeziteye neden olur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Obezite artık günümüzde küresel boyutta oluşan sağlık problemidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlıca sağlık sorunu haline gelmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite Avrupa’ da yetişkinlerde Tip 2 diyabetin %80’i, koroner arter hastalıklarının %35’i ve hipertansiyonun %55’ inden sorumludur. Obezite her yıl 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Obezite ile mücadele edilmez milyonlarca kişinin obezite ve ona bağlı hastalıklarla karşı karşıya gelecektir.

Vücut kitle indeksi (VKİ) nedir?

Obeziteyi tanımlamak için kullanılan ölçümdür. Kişinin vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

Vücut kitle indeksi

Normal

18.50 - 24.99

Kilolu

> 25.00

Obez öncesi

25.00 - 29.99

Obez

> 30.00

Obez 1. Derece

30.00 - 34-99

Obez 2. Derece

35.00 - 39.99

Obez 3. Derece (Morbid obez)

> 40.00

Obezitenin tedavisi

Obeziteye engel olabilmek için en önemli durum oluşmadan önce korunmaktır. Çocukluk döneminde başlayan obezite yetişkin dönemde ortaya çıkan obeziteye neden olabilmektedir. Bu yüzden çocukluk döneminde aile ve okul çevresinde dengeli beslenme ve fizikel aktivite varlığı önemli rol oynamaktadır.

Obezite ile mücadelede amaç, kabul edilebilir bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye bağlı oluşan hastalıkların risklerini azaltmak, kişiye dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Vücut kitle indeksinin(VKİ) 18.5 – 24.9 kg/m2 düzeye indirilmesi hedeflenir.

Diyet tedavisi

Diyetisyen veya diyetle alakalı uzmanlar kontrolünde uygulanacak yöntemlerin dengeli beslenme ilkeleri ile uyumlu olması amaçlanır. İstenilen, doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bunun sürdürmesidir.

Egzersiz tedavisi

Fiziksel aktivite, yağ dokusunun kaybına ve yeni yağ doku oluşumunu önlemektedir. Tıbbi beslenme tedavisini destekleyici nitelikte olup kilo almayı engelleyebilmekte, zayıflama ve tekrar kilo alımına engel olmaktadır.

Davranış değişikliğinin tedavisi

Davranış değişikliği tedavisi, kilo alımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı hedefler.

Farmakolojik tedavi

Farmakolojik tedavi mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekir. Hafif kilolu ve orta derece kilolu kişilere uygulanması uygun değildir. Tedavinin başarılı olması için kişinin ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme tedavisi ve egzersiz tedavisini de yapması, kontrollerini aksatmaması gerekmektedir.

Cerrahi tedavi

Obezite ameliyatları laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılabilmektedir. Genel olarak 3 çeşit ameliyat uygulanır

-Hacim küçültücü ameliyatlar

-Emilimi bozucu ameliyatlar

-Hem hacim küçültücü hemde emilim bozucu ameliyatlar

Sleeve gastrektomi (Tüp mide)

Midenin yaklaşık %80 ‘inin alınmasıyla mide tüp haline getirilir ve hacim küçültülir. Alınan kısım, iştah hormonu (Ghrelin) salgılayan mide bölümünün büyük kısmınıda içerir. Böylece bu ameliyat birden fazla mekanizmayla kilo verilmesini sağlar. Hastanın kilo vermesiyle diyabet hastası olan hastaların kan şekeri regülasyonuda sağlanabilmektedir.

pastedGraphic.png

Mide bypass ameliyatları

Obezitenin cerrahi tedavisinde çok eskiden beri yapılmaktadır. Yaklaşık 30 cc mide hacmi kalacak şekildeküçük bir mide oluşturulur. Belli bir mesafeden ince baraklar bu oluşturulan mideye ağızlaştırılır. Hem emilimi engelleyen hemde hacim kısıtlayan ameliyatlardır.

Roux en Y gastrik bypass ta İnce barsaklar ayrılarak bir ucu mideye diğer ucu giden ince barsağa bağlanır.

Mini gastrik bypass ameliyatında ince barsaklar ayrılmadan mideye ağızlaştırılır.

Mini gastrik bypass Roux en Y gastrik bypass

pastedGraphic_1.png


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!