Obezite ve metabolizma cerrahisi
Obezite ve metabolizma cerrahisi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı bozacak derecede anormal ve aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite, çağımızın en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak görülmektedir. Obezite, besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini, sağlığı ve yaşam süresini olumsuz yönde etkileyen, başka hastalıkların da ortaya çıkmasına yol açan bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Obezite tedavisinde çok eskilerden günümüze kadar çeşitli yöntemler denenmiş olsa da kalıcı kilo vermenin sağlanması pek mümkün olamamıştır.

Son yıllarda obezite alanında bilimsel çalışmaların artması ve bu konuyla ilgili yeni bilgilerin saptanması obezite tedavisine yeniden yön vermiş ve bu bilgiler ışığında obezitenin cerrahi bir yöntemle tedavi edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. İlk uygulamalarda olumlu sonuçlar alınması üzerine cerrahi tedavi dünyada yaygınlaşarak bilimsel çalışmaların bu yönde ağırlık kazanmasına ve cerrahi tedavi seçeneklerinin artmasına neden olmuştur. Ameliyatlar giderek daha başarılı, daha kalıcı, daha zararsız ve daha konforlu hale gelmektedir.

Obezite cerrahisi, obezite ve yandaş hastalıklardan kurtulmak için hızlı, güvenilir ve etkili bir çözüm olması nedeniyle uzun yıllardan beri çok sayıda hastaya güvenle uygulanan ve zaman içerisinde teknik ve teknolojik gelişmelerle riski azalmış, uzun vadede sonuçları saptanmış bir tedavi seçeneğidir.

Cerrahi yöntemler, temelde “kısıtlayan ameliyatlar” ve “emilim bozucu ameliyatlar” olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Hastaların cerrahi yöntemle tedavi edilebilmeleri için gerekli tıbbi tetkiklerin yapılıp hastanın kilo almasına neden olan bir hastalığın olup olmadığı saptanmalı, cerrahi öncesi tüm tıbbi tedaviler ve uygulamalar denenmiş olmalıdır. Ayrıca vücut kitle indeksinin hastanın diyabet, tansiyon gibi yandaş sağlık problemleri varsa 35 ve üzeri, herhangi bir yandaş sağlık problemi yoksa 40 ve üzerinde olması gerekmektedir. Vücut kitle indeksi, kişinin vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle bulunur.

Cerrahiye karar verilen hastalar ile görüşülerek, uygulanacak yönteme hasta ile beraber karar verilir.

Ameliyat obezite ile savaşın mevcut bilgilerle en önemli silahı olmakla birlikte ameliyat sonrası dönemde hastanın uzman bir ekip tarafından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yetersiz ilgi ve hastanın bilgilendirilmemesi, oldukça tehlikeli ve sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir.

Obezite tedavisinde cerrahi yöntemle başarılı sonuçlar alınmakta, hastalarımız daha konforlu ve daha sağlıklı bir hayata kavuşmaktadır. Ancak hastalar açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, obezite cerrahisi konusunda tam donanımlı, uzman bir ekiple çalışan tecrübeli bir merkezin tercih edilmesidir. Teknolojinin son olanakları ile donatılmış ameliyathane ve yoğun bakım üniteleriyle modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunan hastanemizde obezite cerrahisi ile ilgili tüm yöntemler deneyimli, eğitimli, uzman bir ekip tarafından uygulanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki ameliyat bir son değil, yeni bir başlangıçtır.

s04-obezite-sematik


İzmir Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!