Öğrencilerde ders başarısını artırmak için hipnozun kullanımı
Öğrencilerde ders başarısını artırmak için hipnozun kullanımı

Hipnoterapi öğrencinin okul başarısını artırmada kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Uygulanmasının kolay olması, herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması, başlangıçta hipnoterapist tarafından uygulanan yöntemin sonrasında, öğrencinin kendisine öğretilerek uzun süre kullanabilir olması önemli avantaj sağlar. Hipnoterapi ile neler sağlanır:

Öğrencinin dikkat ve konsantrasyonu artırılabilir: Ders başarısızlıklarında en önemli sorunlardan biri dikkat güçlükleridir. Bu durum, gerek ders dinlerken, gerek ders çalışırken konsantre olunamadığından dersleri anlayamama ve çalışmayı uzun süre devam ettirememe gibi sorunları ortaya çıkarır. Sonuçta ders dinleme veya çalışma bırakılır. Hipnoterapi ile dikkatin artırılması ve uzun süre sürdürülmesi sağlanabilir.

Hatırlama becerisi artırılabilir: Öğrenilenlerin kısa sürede unutulması başarısızlıkların diğer nedenidir. Hipnoterapi ile hatırlama kapasitesi artırılarak öğrenilenlerin uzun süre hafızada tutulması, bilgiye ihtiyaç olduğunda kolaylıkla hatırlaması sağlanabilir.

Stresi kontrol altına alma öğretilebilir: Stres, heyecan daha çok sınav anlarında olumsuz etkileri nedeni ile önemlidir. Ruhsal ve fiziksel olumsuz etkileri vardır. Fiziksel olarak çarpıntı, nefes darlığı, terleme, karın ağrısı, bulantı gibi bulgular sınava konsantre olmayı önemli derecede bozar. Bütün dikkat vücuda yönelir. Dikkat dağılır. Hatırlama güçlükleri ortaya çıkar. Sınava ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım, aşırı heyecan ve stres başarısızlığa neden olabilir. Sınavlara sakin ve rahat bir şekilde girmek başarıyı artırabilir. Hipnoterapi ile stresle mücadele yöntemleri öğretilerek başarıya önemli derecede katıda bulunulabilir.

Öğrenme için motivasyon artırılabilir: Bir çok öğrenci ders çalışama isteğinin olmadığından yakınır. Hipnoterapi ile ders çalışma motivasyonunun artırılması sağlanabilir. Motivasyonu önleyen nedenlerin ortaya çıkarılması ve bunların çözümlenmesi önemlidir. Bu da hipnoterapi ile sağlanabilir.

Özgüven eksikliğinin giderilmesi sağlanabilir: Özgüven eksikliği çalışma motivasyonunu azalttığı gibi, stresi önemli derecede artırdığı için başarısızlığa neden olur. Hipnoterapi ile özgüven eksikliği giderilebilir.

Bilinçaltı çatışmaların çözümü sağlanabilir: Bilinç altı çatışmalar ruhsal sorunlara yol açabileceği gibi, başarısızlıkların da temelinde yer alabilir. Bu çatışmaların hipnoterapi ile çözülmesi başarısızlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek alanlardan biri geçmişe dönük deneyimlerdir. Geçmişte olan başarısızlar, yine başarısız olacağım düşüncesini doğurur. Hipnoterapi ile yanlış bilinçaltı düşüncelerin çözümlemesi sağlanabilir.

Yukarıda maddeler halinde başarısızlık nedenlerini ve çözüm yollarını kısaca incelemeye çalıştım.

Hipnoterapi bilinçaltına ulaşmanın bir yoludur. Hipnoz anında kişi telkine açık bir durumdadır. Telkin yolu ile bilinçaltındaki öğrenme ile ilgili problemlerin çözümü mümkün olabilir. Rüya gördürme tekniği ile başarı ve başarısızlığın sonuçları görsel olarak yaşatılabilir. Böylece bir karşılaştırma imkanı doğmuş olur. Başarılı sonuçlar özgüven oluşumunda önemli katkılar sağlar. Kişinin gerçek kapasitesini görmesini sağlayabilir. Hipnoterapi öğrencilerin ders başarısını artırmada kullanılabilecek yöntemlerden biridir.

Psikiyatrist Necati ÇOBANOĞLU


İzmir Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!