Öğrenme güçlüğü nedir?
Öğrenme güçlüğü nedir?

Öğrenme güçlüğü; Çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma-yazma, matematik, Özbakım becerileri ve sözel olarak kendini ifade etme gibi konularda yaşına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi ile kendini ortaya koyan gelişimsel bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar kendilerinden beklenen düzeyin altında performans gösterirler. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen okul başarısızlığı yaşaması en belirgin özelliktir. Öğrenme güçlüğü çoğunlukla çocuk okula başladıktan sonra fark edilir. Oysa okul öncesi dönemde de bazı belirtilerle kendini gösterebilir. Bu yüzden anne babaların çocuklarıyla ilgili çok iyi bir gözlemci olmaları gerekir.

Okul öncesi dönemde görülebilecek bazı belirtiler arasında; konuşmada gecikme, kelimeleri telaffuz etmede güçlük çekme, sözcük dağarcığının yavaş gelişmesi, Özbakım becerilerini öğrenmede güçlük, şekil çizme, düğmelerini ilikleme, ayakkabı bağlamak ve tek başına bir etkinliği yapmaya ve sürdürmeye karşı isteksizlik, dikkat ve bellek sorunları, “büyük küçük”, “kalın ince, “iç dış”, “önce sonra” gibi kavramları karıştırma görülebilir.

İlkokul döneminde ise; Bir çok konuda zeki görünmesine karşın, okuma yazma becerilerinde yaşıtlarının gerisinde kalma, “b d”, “m n” gibi sesleri karıştırma, okurken ve yazarken, ses , hece, kelime ve satırları atlama, sayıları karıştırma, yazının düzensiz olması, saati öğrenmede güçlük, bazı kelime harf ve sayıları yanlış söyleme, ters yöne doğru yazma, çarpım tablosunu zor öğrenme, sağ sol, kuzey güney, dün bugün, yıl, mevsim gibi kavramları öğrenmede güçlük, ayakkabı ve kravat bağlamada yaşıtlarına göre beceriksizlik, sakarlık ve kendi başına ders çalışma alışkanlığı geliştirememe gibi belirtilerin yanında, dikkat , bellek ve aşırı hareketlilik de görülebilir.

Öğrenme güçlüğünün temel nedeni; beyin yapılarındaki küçük farklılıklardır. Öğrenme güçlüğü, genetik olarak da aktarılabilen bir sorundur.

Öğrenme güçlüğü fark edilip, uygun psikolojik müdahale ve eğitim sağlanmadığı takdirde, bu çocuklar akademik başarıda yaşıtlarının gerisinde kalırlar. Çok başarılı olabilecekleri alanlar olabileceği halde ve bazı alanlarda zeki görünmelerine rağmen kendilerinden beklenen düzeyin altında beceri ve başarı gösterirler. Bu durum, kendine güvensizlik ve sosyal uyum problemlerini de beraberinde getirir. Öğrenme güçlüğünün tedavisi: psikolojik inceme değerlendirme ve eğitim ile sağlanmaktadır. Bu eğitim ,çocuğun okulda aldığı eğitimden farklıdır ve alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilir. Eğitimin içeriğinde; çocuğun görsel ve işitsel algısının geliştirilmesi, dikkat, bellek ve ardışıklık yeteneklerinin arttırılması,motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi,dinleme, konuşma,okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi yer almaktadır. Ayrıca yine tedavinin içinde ailelere verilen yapılandırılmış Öneriler ve psikolojik destek programları ile çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen psikolojik süreçlerin belirlenip düzeltilmesi de iyileşme açısından önemli sonuçlar vermektedir.


Ankara Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!